Ga naar hoofdinhoud

Het werkblad

OP DEZE PAGINA

Het werkblad

Een QlikView-document kan een of meerdere werkbladen bevatten waarop de werkbladobjecten worden geplaatst. Elk werkblad kan vele objecten bevatten. De werkbladen spelen geen rol bij de logische verbindingen in QlikView - als twee velden logisch met elkaar zijn verbonden, maakt het niet uit of ze op hetzelfde werkblad of op verschillende werkbladen staan. Het logische resultaat van gemaakte selecties is hetzelfde.

Maken

Als u een nieuw werkblad wilt maken, kiest u Werkblad toevoegen in het menu Opmaak of u klikt op de knop Werkblad toevoegen op de werkbalk.

Navigatie

Elk werkblad bevat een tab met de naam van het werkblad. Door op een tab te klikken, wordt het gekoppelde werkblad geactiveerd. Als de werkbalk Werkbladen actief is, kunt u een werkblad ook activeren door het in de vervolgkeuzelijst van de werkbalk te selecteren.

Door met de rechtermuisknop te klikken op een tab wordt een contextmenu geopend met de volgende opdrachten:

Eigenschappen tabregel... Hiermee opent u een dialoogvenster waarin u een lettertype voor de tab kunt kiezen. Er kunnen uitsluitend TrueType-lettertypen worden gebruikt.
Werkbladeigenschappen... Hiermee selecteert u het werkblad en opent u het dialoogvenster Werkbladeigenschappen. Hier kunt u werkbladspecifieke parameters, zoals achtergrond, weer te geven velden, standaardlettertype en objectopmaak opgeven. Deze optie is alleen beschikbaar als u klikt op de tab van het actieve werkblad.
Werkblad kopiëren Er wordt een kopie gemaakt van de hele bladzijde met alle daarop aanwezige objecten. De kopie krijgt de naam "Kopie van werkbladnaam" en wordt als laatste werkblad in het document geplaatst.
Werkblad naar links Hiermee wordt het werkblad een stap verder naar links verplaatst.
Werkblad naar rechts Hiermee wordt het werkblad een stap verder naar rechts verplaatst.
Help Hiermee wordt de contextafhankelijke Help geopend.
Verwijderen Het werkblad wordt geactiveerd en vervolgens verwijderd.

Als u op de tab van een actief werkblad klikt, bevat het contextmenu ook de opdrachten Velden selecteren... en Nieuw werkbladobject. Zie verderop voor een beschrijving van deze opdrachten.

Op de werkbladtabs worden soms selectie-indicatoren weergegeven, kleine bakens die u naar de gemaakte selecties leiden. Ze worden getoond op de tabs van verborgen werkbladen waarop u selecties kunt zien die niet zichtbaar zijn op het actieve werkblad.