Ga naar hoofdinhoud

Tabelweergave

Het dialoogvenster Tabelweergave wordt geopend wanneer u Tabelweergave kiest in het menu Bestand, of met de sneltoets Ctrl+T.

Dit dialoogvenster wordt gebruikt om de gegevenstabelstructuur van het huidige QlikView-document weer te geven. Tabellen worden weergegeven als vakken met een lijst van de velden die ze bevatten. Verbindingslijnen tussen de vakken geven de associaties aan. Waar meer dan twee lijnen bij elkaar komen, zijn er verbindingspunten in de vorm van kleine stippen.

De tabellen, verbindingspunten en alle punten waar de verbindingen afbuigen, kunt u eenvoudig verplaatsen door slepen en neerzetten met de muis (zie verderop). Wanneer u de opmaak op deze wijze opnieuw schikt, worden de wijzigingen met het document opgeslagen, tenzij u het dialoogvenster afsluit met Annuleren.

U kunt kiezen uit twee weergaven waarvan de opmaak apart wordt opgeslagen. De twee weergaven zijn:

  • De Interne tabelweergave is de standaardweergave. Hierin worden gegevenstabellen weergegeven zoals ze zijn opgeslagen in QlikView. Samengestelde synthetische sleutels worden gemaakt in tabellen die meer dan één veld gemeenschappelijk hebben. De tabellen worden gekoppeld met behulp van synthetische tabellen. Deze weergave maakt de QlikView-logica het best duidelijk en heeft een zeer heldere opmaak. Tussen elk paar tabellen bestaat maximaal één verbinding.

  • In de Weergave brontabel worden de gegevenstabellen weergegeven zoals ze worden gelezen in QlikView. Hier zijn geen synthetische velden of synthetische tabellen. Samengestelde sleutels worden aangegeven door meerdere verbindingen tussen tabellen.

Wanneer u de cursor over een van de velden in een tabel beweegt, wordt een knopinfo weergegeven over de inhoud van dat veld:

  • Informatie dichtheid is het aantal records met waarden (geen NULL) in dit veld ten opzichte van het totale aantal records in de tabel.

  • Aandeel van de waarden is het aantal unieke waarden van dit veld in deze tabel, vergeleken met het totale aantal unieke waarden van dit veld (dus ook andere tabellen).
  • Tabelopmerkingen worden in de knopinfo weergegeven.
  • Veldopmerkingen worden in de knopinfo weergegeven.
  • Extra info die aan het script of in Documenteigenschappen: Tabellen wordt toegevoegd, met inbegrip van extra systeeminfo, wordt in de knopinfo weergegeven.

 

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view