QlikView starten

Start QlikView vanuit het menu Start, Programma's of door op een QlikView-document te dubbelklikken.

Als u QlikView wilt starten vanaf de opdrachtregel, kunt u de parameters gebruiken die in de volgende sectie worden omschreven.

Syntaxis voor de opdrachtregel

Het aanroepen van de QlikView-opdrachtregel kan worden omschreven door de volgende syntaxis:

[ pad ]Qv.exe[ { switch } documentbestand ]

Het pad is het pad naar het bestand, absoluut of relatief aan de huidige directory.

documentbestand::= [ pad ] documentbestandsnaam

documentbestandsnaam is de naam van het documentbestand.

switch wordt gebruikt om twee opties aan te geven?

/r

Schakelaar voor opnieuw laden. Het document wordt geopend en het script wordt opnieuw geladen. Het document wordt daarna opgeslagen en QlikView wordt automatisch afgesloten.

/rp

Als boven, maar dan met gedeeltelijk opnieuw laden.

/l

Nieuwe gegevens laden. Het document wordt geopend en het script wordt opnieuw geladen. Het document wordt niet opgeslagen en QlikView blijft geopend.

/lp

Als boven, maar dan met gedeeltelijk opnieuw laden.

/v

Als deze optie direct wordt gevolgd door de naam van een variabele en een taak, krijgt de variabele de toegekende waarde voordat het script wordt uitgevoerd.

Opmerking: Als /v samen met /nodata wordt gebruikt, behoudt de variabele de huidige waarde en krijgt deze niet de toegekende waarde.

/nodata

Het document wordt geopend zonder tabel- en veldgegevens. Deze functie is ook beschikbaar voor documenten die eerder zijn geopend op de Startpagina.

/NoSecurity

Heft ·QlikView-beveiligingsmaatregelen op tegen vijandige macro's en scripts die zijn ingevoegd in QlikView-documenten. Er wordt geen waarschuwingsdialoogvenster weergegeven om de gebruiker te vragen de mogelijk schadelijke code te accepteren. Wees voorzichtig met het gebruik van deze optie en gebruik deze alleen met bekende documenten.

Example:  

qv.exe /r/vMyvar=123 abc.qvw

Opmerking:

Stel in het script de scriptvariabele foutmodus altijd in op 0 om te voorkomen dat foutberichten verschijnen bij het uitvoeren van scripts in reeks-modus.

Foutvariabelen