Geef cellen op voor nieuwe kolom

In het dialoogvenster Geef cellen op voor nieuwe kolom kunt u de voorwaarden opgeven waaronder een nieuwe kolom automatisch uit een bestaande kolom wordt gegenereerd. U kunt het venster openen vanaf de pagina Kolom in het dialoogvenster Wizard Tabelbestanden: Transformeren.

Cellen en kolommen Bronkolom
Hiermee stelt u het kolomnummer in vanwaaruit celwaarden moeten worden gekopieerd.
Cellen van deze rijen
Hiermee opent u het dialoogvenster Specificeer rijvoorwaarde waarin u de rijvoorwaarde kunt instellen.
Doelkolom
Hiermee geeft u het nummer van de doelkolommen op.
Geavanceerde opties Null- (leeg-)waarde vervangen door voorgaande waarde
Hiermee worden lege cellen gevuld met de waarde in de cel erboven.
Bronrij verwijderen
Hiermee wordt de bronrij na het kopiëren van de inhoud verwijderd.