Menu Selecties

Het menu Selecties is een vervolgkeuzemenu aan de bovenkant van het scherm, dat de volgende opdrachten bevat:

Terug Er wordt teruggekeerd naar de vorige logische status. Deze opdracht is van toepassing op waardeselecties en alle opdrachten in het menu Selecties. De laatste 100 statussen worden bijgehouden. Elke klik op Vorige brengt u een stap verder terug in de lijst. Deze opdracht kan ook worden aangeroepen met de volgende sneltoets: Shift+Pijl links
Volgende Er wordt teruggekeerd naar de logische status van voor de opdracht Vorige. U kunt tussen twee statussen schakelen door afwisselend Vorige en Volgende te kiezen. Deze opdracht kan ook worden aangeroepen met de volgende sneltoets: Shift+Pijl rechts
Vergrendelen Alle huidige selectiewaarden worden vergrendeld. Deze opdracht kan ook worden aangeroepen met de volgende sneltoets: Ctrl+Shift+L.
Ontgrendelen Alle huidige vergrendelde selectiewaarden worden ontgrendeld. Deze opdracht kan ook worden aangeroepen met de volgende sneltoets: Ctrl+Shift+U.
Wissen Hiermee past u de beginselectie van een QlikView-document toe. Deze kan worden geconfigureerd, zie Beginstatus instellen hieronder.
Deze opdracht kan ook worden aangeroepen met de volgende sneltoets: Ctrl+Shift+D.
Alles wissen Hiermee worden alle huidige selecties gewist, behalve de selecties die zijn vergrendeld.
Alle selecties ontgrendelen en opheffen Alle huidige selectiewaarden worden gewist.
Beginstatus instellen Hiermee stelt u de huidige selectie in als Beginstatus.
Beginstatus herstellen Hiermee herstelt u de Beginstatus.