Ga naar hoofdinhoud

Veldwaarden selecteren

OP DEZE PAGINA

Veldwaarden selecteren

Als u een waarde wilt selecteren in een veld, klikt u gewoon op de waarde. Zodra een cel is geselecteerd, wordt deze groen om de nieuwe status aan te geven, namelijk geselecteerd. De selectie kan van invloed zijn op de statussen van een groot aantal waarden in de andere werkbladobjecten, op het huidige werkblad en op andere werkbladen.

Witte cellen vertegenwoordigen optionele veldwaarden en grijze cellen vertegenwoordigen veldwaarden die door selecties zijn uitgesloten. Als een selectie is gemaakt, worden natuurlijke samenvoegingen dynamisch geëvalueerd tussen alle betreffende tabellen.

Selecties kunnen worden uitgevoerd in de meeste typen werkbladobjecten.

Klik nogmaals op een eerder gemaakte selectie als u de selectie ongedaan wilt maken. U kunt ook Wissen kiezen in het menu Object of een van de opdrachten Wissen selecteren in het menu Selecties. Als u op een uitgesloten waarde klikt, worden selecties die strijdig zijn met deze waarde ongedaan gemaakt. De waarde waarop is geklikt, wordt vervolgens geselecteerd.

U kunt ook selectie maken door te zoeken naar gewenste waarden.