Ga naar hoofdinhoud

Trigonometrische en hyperbolische functies

In dit hoofdstuk worden functies beschreven voor trigonometrische en hyperbolische bewerkingen. In alle functies zijn de argumenten uitdrukkingen waarmee hoeken worden herleid die zijn gemeten in radialen, waarbij x moet worden geïnterpreteerd als een reëel getal.

Alle hoeken zijn weergegeven in radialen.

Alle functies kunnen zowel in het load-script als in grafiekuitdrukkingen worden gebruikt.

Examples:  

Met de volgende scriptcode wordt een steekproeftabel geladen en vervolgens wordt een tabel geladen met de berekende trigonometrische en hyperbolische bewerkingen op de waarden.

SampleData: LOAD * Inline [Value -1 0 1]; Results: Load *, cos(Value), acos(Value), sin(Value), asin(Value), tan(Value), atan(Value), atan2(Value, Value), cosh(Value), sinh(Value), tanh(Value) RESIDENT SampleData; Drop Table SampleData;