QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

Systeemvariabelen

Systeemvariabelen waarvan sommige door het systeem zijn gedefinieerd, geven informatie over het systeem en het QlikView-document.

Gebruik de vervolgkeuzelijst bij elke functie om een korte beschrijving en de syntaxis van de functie te bekijken. Bij sommige functies kunt u meer informatie over de desbetreffende functie opvragen door op de naam in de beschrijving van de syntaxis te klikken.