Fractile - scriptfunctie

Fractile() retourneert de waarde die overeenkomt met de fractiel (kwantiel) van de geaggregeerde gegevens in de uitdrukking voor een aantal records, zoals gedefinieerd door een group by-clausule.

Syntax:  

Fractile(expr, fraction)

Return data type: numeriek

Arguments:  

Argument Beschrijving
expr De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.
fraction Een getal tussen 0 en 1 die correspondeert met de fractiel (kwantiel uitgedrukt als een fractie) die moet worden berekend.

Examples and results:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw document en voer dit uit. Voeg vervolgens ten minste de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in uw document toe om het resultaat te bekijken.

Voorbeeld Resultaat

Table1:

crosstable LOAD recno() as ID, * inline [

Observation|Comparison

35|2

40|27

12|38

15|31

21|1

14|19

46|1

10|34

28|3

48|1

16|2

30|3

32|2

48|1

31|2

22|1

12|3

39|29

19|37

25|2 ] (delimiter is '|');

 

Fractile1:

LOAD Type,

Fractile(Value,0.75) as MyFractile Resident Table1 Group By Type;

 

In een tabel met de dimensies Type en MyFractile zijn de resultaten van de berekening Fractile() in het load-script:

Type MyFractile

Comparison 27.5

Observation 36