QlikWorld 2020 Global Conference. Word lid en ontdek hoe u optimaal gebruik maakt van uw data. Handel snel. Registreer nu en bespaar.

Crosstable

De prefix crosstable wordt gebruikt om een strakke tabel om te zetten in een kruistabel. Dit betekent dat een brede tabel met vele kolommen wordt veranderd in een hoge tabel, waarbij de kolomkoppen in een enkele kenmerkenkolom worden opgenomen.

Syntax:  

crosstable (attribute field name, data field name [ , n ] ) ( loadstatement | selectstatement )

Arguments:  

Argument Beschrijving
attribute field name Het veld dat de kenmerkwaarden bevat.
data field name

Het veld dat de gegevenswaarden bevat.

n

Het aantal kwalificatievelden dat voor de tabel staat, die in generieke vorm moet worden veranderd. Het standaardaantal is 1.

Een kruistabel is een veel voorkomende tabel die bestaat uit een matrix van waarden tussen twee rechthoekige lijsten met kopteksten, waarvan er één wordt gebruikt voor de kolomkoppen. Een standaard voorbeeld is het gebruik van één kolom per maand. Het resultaat van het prefix crosstable is dat de kolomkoppen (bijv. de namen van de maanden) in één veld worden opgeslagen: het kenmerkveld, en de kolomgegevens (de maandnummers) in een tweede veld: het gegevensveld.

Example:  

Crosstable (Month, Sales, 2) LOAD * INLINE[

Person, Location, Jan, Feb, Mar

Bob, London, 100, 200, 300

Kate, New York, 400, 500, 600

];

Resultaat:

Person, Location, Month, Sales
Bob, London, Jan, 100
Bob, London, Feb, 200
Bob, London, Mar, 300
Kate, New York, Jan, 400
Kate, New York, Feb, 500
Kate, New York, Mar, 600

Wizard Kruistabel

Via de dialoogvensters van de wizard Kruistabel kunt u de opdracht voor kruistabellen maken. U opent dit dialoogvenster door te klikken op de knop Kruistabel op de pagina Opties van de wizard Bestand. De wizard Kruistabel bevat de volgende opties:

Zoek velden Het aantal kwalificatievelden dat voor de velden komt die moeten worden getransformeerd.
Kenmerkveld De naam van het nieuwe veld met alle velden (kenmerkwaarden) die moeten worden getransformeerd.
Gegevensveld De naam van het nieuwe veld met alle gegevens van de kenmerkwaarden.