QlikWorld 2020 Global Conference. Word lid en ontdek hoe u optimaal gebruik maakt van uw data. Handel snel. Registreer nu en bespaar.

Concatenate

Als twee tabellen die u wilt aaneenschakelen verschillende sets velden hebben, kunt u aaneenschakeling toch afdwingen met het prefix Concatenate. Deze opdracht dwingt samenvoeging met een bestaande tabel met een naam of de meest recente eerder gemaakte logische tabel af. Een automatische samenvoeging vindt plaats als twee tabellen dezelfde veldnamen hebben.

Syntax:  

Concatenate[ (tablename ) ] ( loadstatement | selectstatement )

 

Een samenvoeging is in principe hetzelfde als de SQL UNION-opdracht, maar er zijn twee verschillen:

  • Het prefix Concatenate kan altijd worden gebruikt, ook als de tabellen identieke veldnamen hebben.
  • Identieke records worden niet met het prefix Concatenate verwijderd.

Arguments:  

Argument Beschrijving
tablename De naam van de bestaande tabel.

Example 1:  

LOAD * From file2.csv;

Concatenate SELECT * From table3;

Example 2:  

tab1:

LOAD * From file1.csv;

tab2:

LOAD * From file2.csv;

.. .. ..

Concatenate (tab1) LOAD * From file3.csv;