Ga naar hoofdinhoud

Switch..case..default..end switch

OP DEZE PAGINA

Switch..case..default..end switch

De besturingsopdracht switch is een constructie voor scriptselectie waarmee de uitvoering van het script, afhankelijk van de waarde van een uitdrukking, op verschillende manieren kan verlopen.

Syntax:  

Switch expression {case valuelist [ statements ]} [default statements] end switch

Opmerking: Omdat de opdracht switch een besturingsopdracht is en dus wordt afgesloten door een puntkomma of het einde van een regel, mag geen van de vier mogelijke clausules (switch, case, default en end switch) het regeleinde overschrijden.

Arguments:  

Argument Beschrijving
expression Een willekeurige uitdrukking.
valuelist Een door komma's gescheiden lijst waarden waarmee de waarde van de uitdrukking zal worden vergeleken. Uitvoering van het script wordt vervolgd met de opdrachten in de eerste groep waarvoor een waarde in valuelist is gevonden die gelijk is aan de waarde in de uitdrukking. Elke waarde in valuelist kan een willekeurige uitdrukking zijn. Als in geen van de case-opdrachten een overeenkomst is gevonden, worden de opdrachten achter default, indien gespecificeerd, uitgevoerd.
statements Een willekeurige groep van een of meer QlikView-scriptopdrachten.

Example:  

Switch I

Case 1

LOAD '$(I): CASE 1' as case autogenerate 1;

Case 2

LOAD '$(I): CASE 2' as case autogenerate 1;

Default

LOAD '$(I): DEFAULT' as case autogenerate 1;

End Switch

See also