Ga naar hoofdinhoud

Num - script- en grafiekfunctie

Num() maakt een uitdrukking op numerieke wijze op in de notatie voor getallen die is ingesteld in de systeemvariabelen in het load-script of in het besturingssysteem, tenzij een opmaakreeks is opgegeven, alsmede optionele scheidingstekens voor decimalen en duizendtallen.

Syntax:  

Num(number[, format[, dec_sep [, thou_sep]]])

Return data type: dual

Arguments:   

Argument Beschrijving
number

Het getal dat moet worden opgemaakt.

format Tekenreeks die beschrijft hoe de resulterende datumreeks moet worden opgemaakt. Bij weglating wordt de datumnotatie die is ingesteld in het besturingssysteem gebruikt.
dec_sep Tekenreeks die het scheidingsteken voor decimalen opgeeft. Bij weglating wordt gebruikgemaakt van de waarde voor MoneyDecimalSep die is ingesteld in het load-script.
thou_sep Tekenreeks die het scheidingsteken voor duizendtallen opgeeft. Bij weglating wordt gebruikgemaakt van de waarde voor MoneyThousandSep die is ingesteld in het load-script.