Ga naar hoofdinhoud

Date - script- en grafiekfunctie

Date() maakt een uitdrukking op als een datum met de opmaak die in de systeemvariabelen in het load-script, in het besturingssysteem of in een opmaakreeks is ingesteld, indien opgegeven.

Syntax:  

Date(number[, format])

Return data type: dual

Arguments:  

Argument Beschrijving
number Het getal dat moet worden opgemaakt.
format Tekenreeks waarmee de notatie van de resulterende tekenreeks wordt beschreven. Als geen opmaakcode is opgegeven, wordt de datumnotatie die is ingesteld in het besturingssysteem gebruikt.