NPV - scriptfunctie

NPV retourneert de geaggregeerde huidige nettowaarde van een investering op basis van een constante discount_rate per periode en een reeks toekomstige betalingen (negatieve waarden) en inkomsten (positieve waarden) die worden vertegenwoordigd door de getallen in value, herhaald voor een aantal records, zoals vastgelegd door een group by-clausule. We gaan er vanuit dat de betalingen en inkomsten telkens aan het eind van elke periode worden verrekend.

Syntax:  

NPV(discount_rate, value)

Return data type: numeriek. Het resultaat heeft de standaardgetalnotatie van geld.

Arguments:  

Argument Beschrijving
discount_rate discount_rate is het kortingspercentage over een bepaalde periode. discount_rate is een constante.
value De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.

Limitations:  

Tekstwaarden, NULL-waarden en ontbrekende waarden worden genegeerd.

Examples and results:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw document en voer dit uit. Voeg vervolgens ten minste de velden die in de resultatenkolom staan aan een werkblad in uw document toe om het resultaat te bekijken.

Voorbeeld Resultaat  

Cashflow:

LOAD 2013 as Year, * inline [

Date|Discount|Payments

2013-01-01|0.1|-10000

2013-03-01|0.1|3000

2013-10-30|0.1|4200

2014-02-01|0.2|6800

] (delimiter is '|');

 

Cashflow1:

LOAD Year,NPV(0.2, Payments) as NPV1_2013 Resident Cashflow Group By Year;

Year

2013

NPV1_2013

-$540.12

Stel dat de tabel Cashflow is geladen zoals in het vorige voorbeeld:

LOAD Year,NPV(Discount, Payments) as NPV2_2013 Resident Cashflow Group By Year, Discount;

Year

2013
2013

Discount

0.1
0.2

NPV2_2013


-$3456.05
$5666.67