QlikWorld 2020 Global Conference. Join us to discover how to get the most from your data. Act fast. Register now and save.

quartername - script- en grafiekfunctie

Deze functie retourneert de maanden van het kwartaal (opgemaakt volgens de scriptvariabele MonthNames) en het jaar met een onderliggende numerieke waarde die overeenkomt met een tijdstempel van de eerste milliseconde van de eerste dag van het kwartaal.

Syntax:  

QuarterName(date[, period_no[, first_month_of_year]])

Retourgegevenstype: dual

Arguments:  

Argument Beschrijving
date De te evalueren datum.
period_no period_no is een geheel getal, waarbij de waarde 0 het kwartaal aangeeft dat date bevat. Negatieve waarden in period_no geven voorafgaande kwartalen aan en positieve waarden geven volgende kwartalen aan.
first_month_of_year Als u wilt werken met (boek)jaren die niet in januari beginnen, geeft u een waarde op tussen 2 en 12 in first_month_of_year.