Ga naar hoofdinhoud

Afdrukken: Opmaak

OP DEZE PAGINA

Afdrukken: Opmaak

Op het tabblad Opmaak kunnen instellingen voor Selectiestempel afdrukken en Marges worden ingesteld. Extra afdrukinstellingen kunnen worden ingesteld op de andere tabbladen.

Selectiestempel afdrukken In de groep Selectiestempel afdrukken kunnen de relevante actuele selecties (actuele selecties die van invloed zijn op het huidige object) worden opgenomen in de afdruk. De tekst "Selectiestatus" wordt op de afdruk weergegeven, gevolgd door een lijst met velden en veldwaarden. De volgende opties bepalen op welke pagina's de Huidige selecties worden opgenomen: Op eerste pagina, Op alle pagina's - Bovenaan pagina, Op alle pagina's - Onderaan pagina en Op laatste pagina.
Koptekst In het invoerobject kunt u een tekst opgeven die voor het af te drukken werkbladobject moet worden afgedrukt. Deze tekst kan een berekende formule zijn. Als u op de knop ... klikt, wordt het dialoogvenster Uitdrukking bewerken geopend. Hierin kunt u lange formules gemakkelijker bewerken. Met de knop Lettertype, naast het invoerobject, kunt u een apart lettertype voor de tekst selecteren. Dit wordt niet ondersteund bij gebruik van de AJAX-client.
Onderschrift In het invoerobject kunt u een tekst opgeven die na het af te drukken werkbladobject moet worden afgedrukt. Deze tekst kan een berekende formule zijn. Als u op de knop ... klikt, wordt het dialoogvenster Uitdrukking bewerken geopend. Hierin kunt u lange formules gemakkelijker bewerken. Met de knop Lettertype, naast het invoerobject, kunt u een apart lettertype voor de tekst selecteren. Dit wordt niet ondersteund bij gebruik van de AJAX-client.
Marges In de groep Marges kunt u de marges rond het afdrukobject opgeven. De wijzigingen zijn zichtbaar in het voorbeeldvenster rechts van het dialoogvenster Afdrukken. De afmetingen zijn in mm, cm of inches ("). U kunt de standaardeenheid instellen op de pagina Gebruikersvoorkeuren: Ontwerp.
Top
Hier stelt u de afstand tussen de bovenkant van het papier en de bovenrand van het af te drukken object in.
Koptekst
De waarde Koptekst geeft de afstand aan tussen de koptekst en de bovenkant van het papier. De koptekst wordt alleen zichtbaar als de waarde kleiner is dan Boven.
Links
Hier stelt u de afstand tussen de linkerkant van het papier en de linkerrand van het af te drukken object in.
Rechts
Hier stelt u de afstand tussen de rechterkant van het papier en de rechterrand van het af te drukken object in.
Bottom
Hier stelt u de afstand tussen de onderkant van het papier en de onderrand van het af te drukken object in.
Voettekst
De waarde Voettekst geeft de afstand aan tussen de voettekst en de onderkant van het papier. De voettekst wordt alleen zichtbaar als de waarde kleiner is dan Onder.

De volgende knoppen zijn ook beschikbaar:

Instellingen opslaan Klik op deze knop als u de opmaakinstellingen wilt opslaan en u in dit dialoogvenster wilt blijven werken.
Afdrukvoorbeeld Met deze knop kunt u een venster openen met een gedetailleerd voorbeeld van het huidige, afdrukbare object.
Afdrukken Klik op deze knop als u de afdrukopdracht wil uitvoeren en het dialoogvenster wilt sluiten.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view