Ga naar hoofdinhoud

Niet-hiërarchische groepen (cyclisch)

Soms kan het nuttig zijn velden te groeperen die geen natuurlijke hiërarchie vormen. Bijvoorbeeld wanneer de gebruiker snel wijzigingen wil aanbrengen in de weer te geven gegevens in de grafiek of keuzelijst.

Alle velden kunnen desgewenst in een cyclische groep worden gegroepeerd. Als u een cyclische groep als grafiekdimensie gebruikt, gebruikt de grafiek in eerste instantie het eerste veld in de lijst. De gebruiker kan vervolgens overschakelen naar een ander veld door te klikken op het cycluspictogram in de grafiek. De velden worden weergegeven in de volgorde waarin ze voorkomen in de lijst met velden van de groep. Als het laatste veld in de lijst is gebruikt, komt het eerste veld weer aan de beurt. Zo kan de grafiek oneindig cyclisch door de velden gaan.

Opmerking:

Cyclische groepen moeten niet worden verward met de groep Cyclisch in grafiekuitdrukkingen. Cyclische dimensiegroepen bestaan uit een aantal velden, terwijl de cyclische weergave in grafiekuitdrukkingen cyclisch een aantal grafiekuitdrukkingen doorloopt.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view