Ga naar hoofdinhoud

Werkbalk Navigatie

De navigatiewerkbalk van QlikView bevat knoppen voor de functies die u het meest nodig hebt als u QlikView gebruikt voor het analyseren van gegevens. Om de navigatiewerkbalk in of uit te schakelen, kiest u werkbalk Navigatie onder Werkbalken in het menu Beeld. De tekst hieronder heeft betrekking op de standaardinhoud van de standaard werkbalk.

Wissen Klik op deze knop om de beginselectie van een QlikView-document toe te passen. Deze kan worden geconfigureerd, zie Beginstatus instellen hieronder. De keuzelijst biedt de volgende opties.
Wissen
De beginselectie van een QlikView-document. Deze opdracht kan ook worden aangeroepen met de volgende sneltoets: Ctrl+Shift+D.
Alles wissen
Hiermee worden alle selecties gewist, behalve vergrendelde selecties.
Alle selecties ontgrendelen en opheffen
Alle selecties worden ontgrendeld en opgeheven.
Specifieke status wissen
Hiermee kan een specifieke status worden gewist.
Beginstatus instellen
Hiermee stelt u de huidige selectie in als Beginstatus.
Beginstatus herstellen
Hiermee zet u de Beginstatus terug op geen selecties.
Vorige Er wordt teruggekeerd naar de vorige logische (geselecteerde) status. Is van toepassing op waardeselecties en op alle opdrachten in het menu Bewerken behalve op Kopiëren en Kopieermodus. De laatste 100 statussen worden bijgehouden. Elke keer dat de opdracht Vorige wordt gebruikt, gaat u een stap verder terug in de lijst.
Volgende Er wordt teruggekeerd naar de logische status van voor de opdracht Vorige. Het is mogelijk heen en weer te schakelen tussen twee statussen door beurtelings de opdracht Vorige en de opdracht Volgende te gebruiken.
Vergrendelen (selecties) Hiermee worden alle huidige selectiewaarden in het gehele document vergrendeld.
Ontgrendelen (selecties) Alle huidige vergrendelde selectiewaarden in het gehele document worden ontgrendeld