Ga naar hoofdinhoud

Meervoudige selecties binnen een veld

OP DEZE PAGINA

Meervoudige selecties binnen een veld

Er zijn verschillende manieren om meervoudige selecties te maken, oftewel meerdere waarden toe te staan, binnen een veld:

  • Plaats de cursor in de keuzelijst en sleep deze vervolgens over een aantal veldwaarden terwijl u de muisknop ingedrukt houdt.
  • Klik op de eerste waarde die u wilt selecteren en Ctrl-klik vervolgens op elke extra selectie.
  • Klik op het bovenste item dat u wilt selecteren en Shift-klik vervolgens op het onderste item dat u wilt selecteren. Hierdoor worden ook alle tussenliggende items geselecteerd. Als sorteren echter is ingeschakeld, kan door de eerste selectie de volgorde worden gewijzigd waardoor het moeilijk wordt een juiste tweede selectie te maken.
  • Bevestig een tekstzoekopdracht en druk op Enter. Hiermee worden alle overeenkomstige veldwaarden geselecteerd. Als u de Ctrl-toets ingedrukt houdt terwijl u op Enter drukt, worden de selecties uit de tekstzoekopdracht toegevoegd aan eerdere selecties.

Druk op Ctrl en klik om een eerder gemaakte aanvullende selectie ongedaan te maken.

Als u meerdere selecties hebt uitgevoerd in één keuzelijst en een nieuwe selectie maakt uit de beschikbare optionele waarden in een andere keuzelijst, worden sommige geselecteerde waarden in de eerste keuzelijst mogelijk uitgesloten. Als de selectie in de tweede keuzelijst echter wordt geannuleerd, worden uw eerdere selecties standaard hersteld.

Meervoudige selecties worden normaliter geïnterpreteerd als een logische OF. Dit betekent dat QlikView een oplossing vindt die is gekoppeld aan een van de geselecteerde veldwaarden.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view