Ga naar hoofdinhoud

Selecties verplaatsen

U kunt de toetsen van het toetsenbord gebruiken om de huidige selectie naar een actieve keuzelijst of naar een geopende meervoudige keuzelijst te verplaatsen.

Hiermee wordt in het keuzevak de huidige selectie een stap lager in de lijst geplaatst. Als de laatste waarde is bereikt, wordt de eerste waarde weer geselecteerd. Als niets is geselecteerd, schuift het keuzevak met telkens één cel omlaag.
Hiermee wordt in het keuzevak de huidige selectie een stap hoger in de lijst geplaatst. Als de eerste waarde is bereikt, wordt de laatste waarde weer geselecteerd. Als niets is geselecteerd, schuift het keuzevak met telkens één cel omhoog.
Page Up Hiermee worden de huidige selecties in het keuzevak één interval gelijk aan de afstand tussen de buitenste selecties omhoog verplaatst. Als de eerste waarde in de set waarden is bereikt, wordt de laatste waarde in de set waarden weer geselecteerd. Als niets is geselecteerd, schuift het keuzevak met telkens één pagina omhoog.
Page Down Hiermee worden de huidige selecties in het keuzevak één interval gelijk aan de afstand tussen de buitenste selecties omlaag verplaatst. Als de laatste waarde in de set waarden is bereikt, wordt de eerste waarde in de set waarden weer geselecteerd. Als niets is geselecteerd, schuift het keuzevak met telkens één pagina omlaag.

Example:  

In de onderstaande keuzelijst, met E en F geselecteerd, levert het gebruik van de verschillende toetsen het volgende resultaat op:

F en G worden geselecteerd.
D en E worden geselecteerd.
Page Up C en D worden geselecteerd.
Page Down G en H worden geselecteerd.