Ga naar hoofdinhoud

Cirkelreferenties oplossen

Als cirkelreferenties optreden, moet u het load-script bewerken door een unieke naam toe te wijzen aan een van de velden met een identieke naam.

Doe het volgende:

  1. Open de scripteditor.
  2. Bewerk de LOAD-opdracht voor een van de dubbele veldnamen.

    In dit voorbeeld zou de LOAD-opdracht van de tabel die de lokale teams en hun stad bevat, een nieuwe naam krijgen voor Team, bijvoorbeeld LocalClub. De bijgewerkte LOAD-opdracht luidt:

    LOAD City, Team as LocalClub

  1. Laad het script opnieuw.

U hebt nu logica die werkt in alle tabellen. Als in dit voorbeeld Italy wordt geselecteerd, worden het nationale elftal, de Duitse steden en de lokale clubs van elke stad gekoppeld:

Als u de tabelweergave opent, ziet u dat de losjes gekoppelde verbindingen worden verplaatst door normale verbindingen: