Ga naar hoofdinhoud

Losjes gekoppelde tabellen

Als gegevens die cirkelreferenties bevatten in QlikView worden geladen, worden automatisch losjes gekoppelde tabellen gemaakt. Hiermee wordt voorkomen dat de cirkelreferenties een lus in de interne logica genereren. De losjes gekoppelde tabellen moeten worden afgehandeld om gegevens logisch en begrijpelijk te kunnen visualiseren.