Ga naar hoofdinhoud

Legenda-instellingen

De opmaak van de grafieklegenda wordt bepaald aan de hand van de verschillende instellingen in dit dialoogvenster.

Legendastijl Hiermee stelt u de basisstijl voor de legenda in. U hebt de keuze uit verschillende stijlen.
Achtergrondkleur Hiermee stelt u de kleur in van de achtergrond van de legenda. U kunt deze kleur instellen als effen kleur of als kleurovergang in het dialoogvenster Kleurgebied. U opent dit venster door op de knop te klikken.
Verticale uitlijning Geeft de positie van de legenda aan in relatie tot het tekengebied als de legenda minder verticale ruimte nodig heeft dan het tekengebied.
Lettertype Hiermee opent u het standaarddialoogvenster voor lettertypen, waarin u een lettertype voor de legenda kunt opgeven.
Regelafstand Hiermee stelt u de afstand tussen onderdelen van de legenda in.
Omgekeerde volgorde Hiermee wordt de sorteervolgorde van de legenda omgekeerd.
Meerdere regels Hiermee stelt u de opties in voor legendaonderdelen van meerdere regels:
Tekstterugloop
Hiermee wordt de tekst van de onderdelen van de legenda op twee of meer regels weergegeven.
Celhoogte (regels)
Als de optie Tekstterugloop is ingeschakeld, wordt door deze instelling bepaald hoeveel regels voor elk onderdeel moeten worden gebruikt.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view