Ga naar hoofdinhoud

Hiërarchische groepen (drilldown)

Als verschillende velden een natuurlijke hiërarchie vormen, is het logisch een drilldowngroep te maken. Veelvoorkomende voorbeelden van hiërarchische groepen zijn:

Tijd: Jaar, Kwartaal, Maand

of:

Geografie: Werelddeel, Land, Provincie, Plaats

Wanneer een drilldowngroep als dimensie in een grafiek wordt gebruikt, worden de eerste velden gebruikt in de lijst met waarden van de groep waarvoor meer dan één waarde mogelijk is. Als er selecties zijn gemaakt die tot gevolg hebben dat het veld maar één mogelijke waarde heeft, wordt het volgende veld in de lijst gebruikt, vooropgesteld dat dit veld meer dan een mogelijke waarde heeft. Als geen enkel veld in de lijst meer dan een mogelijke waarde heeft, wordt toch het laatste veld gebruikt.

In het eerste voorbeeld hierboven wordt Jaar gebruikt als grafiekdimensie, totdat u één bepaald jaar selecteert. De grafiek geeft dan Kwartaal weer. Als u een enkel kwartaal selecteert, schakelt de grafiek over op Maand.

Als selecties verdwijnen, zodat meer dan één veld beschikbaar komt in de bovenste velden van de lijst met velden van de groep, schakelt de grafiek weer over op het hogere niveau. U kunt ook naar een hoger niveau gaan door te klikken op het desbetreffende pictogram in de grafiek.

Er verschijnt een speciale functie wanneer dezelfde drilldowngroep in meer dan één dimensie in de grafiekspecificatie wordt gebruikt. De tweede keer dat de groep voorkomt, gaat het gebruikte veld automatisch één stap omlaag in de lijst met velden van de groep. Als u bijvoorbeeld een tweedimensionale grafiek maakt waarin de eerder vermelde groep Geografie als eerste dimensie en als tweede dimensie wordt gebruikt, zullen aanvankelijk Werelddeel en Land worden gebruikt. Zodra één enkel werelddeel wordt geselecteerd, worden echter Land en Provincie in de plaats daarvan gebruikt.

Opmerking: Hoewel deze functie met name bij natuurlijke hiërarchieën nuttig is, kunt u er desgewenst ook in andere situaties mee werken.
Opmerking: Als u een dimensie-uitdrukking gebruikt die resulteert in een gegevenseiland, is het niet mogelijk om op detailniveau te analyseren, aangezien een geldige hiërarchie is vereist. In dat geval moet u de uitdrukking aanpassen om de waarden in de hiërarchie op te nemen.