Ga naar hoofdinhoud

Menu Help

Het menu Help is een vervolgkeuzemenu aan de bovenkant van het scherm, dat de volgende opdrachten bevat:

Inhoud De QlikView Help wordt geopend.
Help gebruiken Hier vindt u aanwijzingen over het gebruik van de QlikView Help.
Startpagina tonen Hiermee wordt de startpagina getoond telkens wanneer QlikView wordt gestart. Als de startpagina niet wordt getoond wanneer het programma wordt gestart, schakelt u het selectievakje Startpagina tonen bij opstarten van QlikView uit.
Licentie-update... Hiermee wordt een dialoogvenster geopend waarin de gebruiker het licentiebestand kan weergeven of bewerken.
Ondersteuningsinfo voor document... Hiermee wordt een dialoogvenster geopend dat een lijst bevat met ondersteuningsgegevens voor het actieve document.
Info... Hiermee wordt het dialoogvenster Info geopend, waarin de versie, het serienummer en de naam van de eigenaar van QlikView worden weergegeven.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view