Cellen doorvoeren

Specificatie In de groep Specificatie kunt u opgeven in welke gevallen de cel moet worden doorgevoerd.
Doelkolom Hiermee stelt u het kolomnummer in waarop de voorwaarde wordt toegepast.
Celvoorwaarde Hiermee opent u het dialoogvenster Celvoorwaarde waarin u de celvoorwaarde kunt instellen.
Vultype Hiermee stelt u de strategie in voor het doorvoeren van de cellen. Gebruik een van de volgende waarden: Boven, Links, Rechts of Onder.