Ga naar hoofdinhoud

Ondersteuningsinfo voor document

Dit dialoogvenster bevat een lijst met ondersteuningsgegevens met betrekking tot het actieve document. Raadpleeg deze informatie telkens wanneer er fouten of problemen worden gerapporteerd die te maken kunnen hebben met specifieke QlikView-documenten. Sommige rijen zijn alleen relevant voor lokale documenten terwijl andere rijen alleen verwijzen naar externe documenten.

Via de knop Naar het Klembord kopiëren is het mogelijk de inhoud van dit dialoogvenster in bijvoorbeeld een bijlage met een tekstdocument of direct in een ondersteuningse-mail te kopiëren en plakken, overeenkomstig de wensen van de gebruiker.