Ga naar hoofdinhoud

Documenteigenschappen: Sorteren

Op deze eigenschappentab kunt u de sorteervolgorde voor elk veld in het document configureren. De sorteervolgorde van een veld kan ook worden ingesteld via het tabblad Sorteren van het dialoogvenster Eigenschappen voor verschillende werkbladobjecten.

Selecteer een veld in de lijst Velden aan de linkerzijde en schakel vervolgens een of meer opties aan de rechterzijde in. De opties worden hieronder beschreven.

In de groep Sorteren op stelt u de standaardsorteervolgorde van de veldwaarden in de werkbladobjecten in. Aangebrachte wijzigingen in deze groep zijn van toepassing op velden in objecten die na de wijziging worden gemaakt. Eerder gemaakte werkbladobjecten worden niet aangepast.

Status Hiermee geeft u aan of de sorteervolgorde van waarden moet zijn gebaseerd op de selectiestatus. De geselecteerde waarden verschijnen boven in de lijst als deze optie is ingeschakeld. De sorteervolgorde is: geselecteerd, mogelijk, uitgesloten (oplopend).
Uitdrukking Veldwaarden worden oplopend gesorteerd volgens een willekeurige uitdrukking die is ingevoerd in het tekstvak onder deze sorteeroptie.
Frequentie Hiermee geeft u aan of waarden moeten worden gesorteerd op frequentie.
Numerieke waarde Hiermee geeft u aan of waarden moeten worden gesorteerd op numerieke waarde.
Tekst Hiermee geeft u aan of waarden alfabetisch moeten worden gesorteerd volgens de ASCII-norm.
Volgorde van laden Hiermee geeft u aan of de sorteervolgorde van waarden moet zijn gebaseerd op de volgorde van laden.

De sorteervolgorde van de knop Beginwaarden is sorteren op status, oplopend en sorteren op Tekst, A --> Z.

Als u meer dan één sorteervolgorde opgeeft, is de sorteervolgorde status, uitdrukking, frequentie, numerieke waarde, tekst, volgorde van laden.