Ga naar hoofdinhoud

Documenteigenschappen: Beveiliging

OP DEZE PAGINA

Documenteigenschappen: Beveiliging

In deze tab met eigenschappen kunt u de gebruikersbevoegdheden op documentniveau instellen. Standaard zijn alle opties ingeschakeld (aan). Gebruikers met beheerdersrechten kunnen dit dialoogvenster altijd openen en de instellingen wijzigen. Met de instellingen kan op een aantal wijzen worden verhinderd dat normale gebruikers het document wijzigen. De volgende opties zijn beschikbaar:

Gegevens reduceren

Bevoegdheid om de opdracht Gegevens reduceren te gebruiken.

Gegevens reduceren.

Werkbladen toevoegen Bevoegdheid om werkbladen toe te voegen aan het document.
Script bewerken

Toestemming om het dialoogvenster Script bewerken te openen.

Opnieuw laden Bevoegdheid om het load-script uit te voeren.
Opmerking: De bevoegdheid voor het Opnieuw laden en Gedeeltelijk opnieuw laden (zie onder) van gegevens wordt automatisch uitgeschakeld door de bewerking Gegevens reduceren - mogelijke waarden behouden, die vanuit het bestandsmenu.wordt uitgevoerd.
Gedeeltelijk opnieuw laden

De bevoegdheid voor het uitvoeren van het gedeeltelijk opnieuw laden.

Gedeeltelijk opnieuw laden.

Module bewerken

Toestemming om het dialoogvenster Module bewerken te openen.

Module bewerken

Document opslaan (Gebruikers) Bevoegdheid om het document op te slaan met gebruikersbevoegdheden.
Documenteigenschappen (Gebruikers) Bevoegdheid om de instellingen te openen: Documenteigenschappen met gebruikersbevoegdheden.
Werkbladen verschuiven Bevoegdheid om de opdrachten Werkblad naar links en Werkblad naar rechts te gebruiken.
Exporteren toestaan Bevoegdheid om een van de opdrachten Exporteren, Afdrukken of Naar het Klembord kopiëren te gebruiken.
Afdrukken toestaan (als exporteren is verboden) Heeft prioriteit over de instellingen Exporteren toestaan voor afdrukdoeleinden (uitsluitend).
Eigenschappen tabelrijtoegang Bevoegdheid om Eigenschappen tabelrijtoegang te gebruiken.
Macrobeveiliging opheffen Hiermee overschrijft u eventuele beveiligingsinstellingen die automatisch door middel van macro's en opdrachten zijn ingesteld.
Alle werkbladen en objecten tonen Heeft prioriteit over voorwaardelijke weergave van werkbladen en werkbladobjecten, zo wordt alles zichtbaar weergegeven. Deze functionaliteit kan worden in- of uitgeschakeld door op Ctrl+Shift+S te drukken.
Voortgang tonen voor verborgen script Toont de voortgang in het dialoogvenster voor de voortgang van de uitvoering van het script terwijl een verborgen script wordt uitgevoerd.
Herladen door gebruiker toestaan Bevoegdheid voor het herladen van het script als het document in de gebruikersmodus is geopend. Als de selectie hiervan wordt opgeheven, is herladen niet mogelijk, zelfs als het selectievakje Herladen hierboven is geselecteerd.
Beveiliging opheffen voor beheerderstoegang Hiermee overschrijft u eventuele beveiligingsinstellingen op het niveau van het document of het werkblad door u als beheerder aan te melden.
Modulewachtwoord

Bevoegdheid om een wachtwoord in te stellen om het dialoogvenster Moldule bewerken te kunnen gebruiken. Klik opnieuw op de knop Modulewachtwoord als u het wachtwoord wilt wijzigen.

Module bewerken