Uitbreiding contextcel

Met dit dialoogvenster kunt u de inhoud van een cel naar diverse cellen uitbreiden. In bepaalde situaties zijn diverse rijen in een kolom opgeslagen in één cel van de HTML-tabel, dat wil zeggen tussen de codes <TD> en </TD> . Deze cel kan dan worden uitgebreid naar een kolom. Daarvoor markeert u gewoon de code die als scheidingsteken wordt gebruikt tussen de verschillende rijen in de kolom. Dit is doorgaans het symbool <BR>.

Cellen invoegen Aantal cellen om in te voegen. Gewoonlijk moet dit op 1 worden ingesteld, maar als u extra rijen nodig hebt, kunt u een hoger aantal instellen.
Rijvoorwaarde Voorwaarde voor welke rijen worden uitgebreid.