Ga naar hoofdinhoud

Verbinden met gegevensbron

Dit dialoogvenster wordt gebruikt om verbinding te maken met een ODBC-gegevensbron. Het dialoogvenster wordt geopend als u op de knop Verbinden hebt geklikt op de pagina Gegevens van het functievenster in het dialoogvenster Script bewerken als de databaseoptie ODBC is gekozen.

Kies op deze pagina de gegevensbron. Standaard worden alleen de systeem-DSN's weergegeven. Selecteer Gebruikers-DSN's tonen om alle DSN's weer te geven.

U kunt, indien nodig een gebruikersnaam en wachtwoord opgeven voor de gegevensbron. De verbinding kan tevens worden getest door op de knop Verbinding testen te klikken.

Klik tot slot op de knop OK. De CONNECT-opdracht is gereed.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view