Ga naar hoofdinhoud

Kleurenschema

De status van een veldwaarde wordt getoond door de kleur van de cel ervan.

Het volgende kleurenschema wordt standaard toegepast:

  • geselecteerd groen
  • optioneel wit
  • uitgesloten grijs

Er zijn nog andere kleurcodes die onder speciale omstandigheden kunnen worden gebruikt:

  • alternatief wit/geel
  • vergrendeld blauw
  • rood als resultaat van een geforceerde uitsluiting

De standaardkleuren van het standaardkleurschema (Classic) kan worden gewijzigd door een ander kleurenschema te selecteren in de groep Selectieweergave op de pagina Documenteigenschappen: Algemeen.

Als de optie Alternatieven tonen is ingeschakeld, worden in QlikView niet-geselecteerde cellen in de corresponderende keuzelijst weergegeven als alternatieve waarden (wit of lichtgeel), tenzij deze zijn uitgesloten door selecties in andere velden. Ze zijn echter logisch uitgesloten en worden niet opgenomen in berekeningen met mogelijke (optionele en geselecteerde) waarden. Als de optie Alternatieven tonen is uitgeschakeld, worden niet-geselecteerde cellen in QlikView weergegeven als uitgesloten (grijs).

Bij de selectiestijl Windows-selectievakjes wordt geen gebruikgemaakt van dit kleurenschema.