Ga naar hoofdinhoud

Grafiekteksten

Tekst

Voer een tekst in die u wilt weergeven in de grafiek. De ingevoerde tekst kan worden gedefinieerd als een berekende formule die dynamisch wordt bijgewerkt. Klik op de knop ... om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen. Hierin kunt u gemakkelijker lange formules bewerken of tekst van meerdere regels typen.

Uitdrukkingssyntaxis voor berekende formules

Lettertype Hiermee opent u het standaarddialoogvenster voor lettertypen, waarin u een lettertype voor de tekst kunt opgeven.
Altijd zichtbaar Hiermee wordt aangegeven dat de tekst altijd op de voorgrond wordt weergegeven bij het tekenen van de grafiek.
Achtergrond

Hiermee definieert u de achtergrond van de tekst.
Transparant
Met deze optie is alleen de tekst zelf zichtbaar. Een werkbladobject dat wordt bedekt door de tekst, is geheel zichtbaar.
Vast
Bij deze optie kunt u een achtergrondkleur kiezen door te klikken op de knop Kleur rechts van het keuzerondje.
Berekend
De achtergrondkleur kan dynamisch worden berekend aan de hand van een uitdrukking. De uitdrukking moet een geldige kleurrepresentatie opleveren. Gebruik daarvoor de kleurfuncties. Klik op de knop ... om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen. Hierin kunt u lange formules eenvoudiger bewerken. Als het resultaat van de uitdrukking geen geldige kleurrepresentatie oplevert, wordt standaard zwart gebruikt als kleur.

Kleurfuncties

Hoek (graden) Hiermee geeft u de hoek voor de tekst op. 0 tot 360 graden is toegestaan. De standaardwaarde is 0.
Uitlijning Hiermee stelt u de horizontale uitlijning van de tekst in de achtergrond in op Links, Centreren of Rechts.

Join the Analytics Modernization Program

Modernize by leveraging your QlikView investment to begin using Qlik Sense on the Cloud.

Want to know more?
Remove banner from view