Ga naar hoofdinhoud

TTest_sterr - script- en grafiekfunctie

OP DEZE PAGINA

TTest_sterr - script- en grafiekfunctie

TTest_sterr() retourneert de geaggregeerde standaardfout van de t-toets van Student voor twee onafhankelijke series waarden.

Deze functie is van toepassing op student t-testen voor onafhankelijke steekproeven.

Als de functie wordt gebruikt in het load-script, worden de waarden herhaald over een aantal records, zoals gedefinieerd door een group by-clausule.

Als de functie wordt gebruikt in een grafiekuitdrukking, worden de waarden herhaald over de grafiekdimensies.

Syntax:  

TTest_sterr (grp, value [, eq_var])

Return data type: numeriek

Arguments:  

Argument Beschrijving
value De steekproefwaarden die moeten worden geëvalueerd. De steekproefwaarden moeten logisch worden gegroepeerd zoals opgegeven door precies twee waarden in group. Als er geen veldnaam voor de steekproefwaarden in het load-script wordt opgegeven, krijgt het veld automatisch de naam Value.
grp Het veld met de namen van elk van de twee steekproefgroepen. Als er geen veldnaam voor de groep in het load-script wordt opgegeven, krijgt het veld automatisch de naam Type.
eq_var Als eq_var wordt opgegeven als False (0), wordt er uitgegaan van ongelijke varianties tussen de twee steekproeven. Als eq_var wordt opgegeven als True (1), wordt er uitgegaan van gelijke varianties tussen de twee steekproeven.

Limitations:  

Tekstwaarden, NULL-waarden en ontbrekende waarden in de uitdrukkingswaarde leiden ertoe dat de functie NULL retourneert.

Examples:  

TTest_sterr( Group, Value )

TTest_sterr( Group, Value, false )