Ga naar hoofdinhoud

Voorbeelden van het gebruik van chi2-test-functies in grafieken

OP DEZE PAGINA

Voorbeelden van het gebruik van chi2-test-functies in grafieken

De chi2-test-functies worden gebruikt om waarden te zoeken die verband houden met chi2 statistische analyse. In deze sectie is beschreven hoe u grafieken kunt samenstellen met behulp van steekproefgegevens om de waarden te zoeken van de chi2-distributietestfuncties die beschikbaar zijn in QlikView. Raadpleeg de individuele onderwerpen over chi2-test-grafiekfuncties voor een beschrijving van syntaxis en argumenten.

De gegevens voor de steekproeven laden

Er zijn drie sets steekproefgegevens die drie verschillende statistische steekproeven beschrijven die in het script moeten worden geladen.

Doe het volgende:

 1. Maak een nieuw document.
 2. Selecteer Script bewerken op de werkbalk en voeg het volgende toe aan het script:

  // Sample_1 data is pre-aggregated... Note: make sure you set your DecimalSep='.' at the top of the script.

  Sample_1:

  LOAD * inline [

  Grp,Grade,Count

  I,A,15

  I,B,7

  I,C,9

  I,D,20

  I,E,26

  I,F,19

  II,A,10

  II,B,11

  II,C,7

  II,D,15

  II,E,21

  II,F,16

  ];

  // Sample_2 data is pre-aggregated: If raw data is used, it must be aggregated using count()...

  Sample_2:

  LOAD * inline [

  Sex,Opinion,OpCount

  1,2,58

  1,1,11

  1,0,10

  2,2,35

  2,1,25

  2,0,23 ] (delimiter is ',');

  // Sample_3a data is transformed using the crosstable statement...

  Sample_3a:

  crosstable(Gender, Actual) LOAD

  Description,

  [Men (Actual)] as Men,

  [Women (Actual)] as Women;

  LOAD * inline [

  Men (Actual),Women (Actual),Description

  58,35,Agree

  11,25,Neutral

  10,23,Disagree ] (delimiter is ',');

  // Sample_3b data is transformed using the crosstable statement...

  Sample_3b:

  crosstable(Gender, Expected) LOAD

  Description,

  [Men (Expected)] as Men,

  [Women (Expected)] as Women;

  LOAD * inline [

  Men (Expected),Women (Expected),Description

  45.35,47.65,Agree

  17.56,18.44,Neutral

  16.09,16.91,Disagree ] (delimiter is ',');

  // Sample_3a and Sample_3b will result in a (fairly harmless) Synthetic Key...

 3. Sla het script op en klik op Opnieuw laden om de gegevens te laden.

De grafieken van de chi2-test-grafiekfuncties maken

Example: Steefproef 1

Doe het volgende:

 1. Voeg een tabelvak toe aan het werkblad en voeg Grp, Grade en Count toe als dimensies.

  In deze tabel worden de steekproefgegevens weergegeven.

 2. Een strakke tabel met de volgende berekende dimensie:

  ValueList('p','df','Chi2')

  Hierbij wordt de functie voor synthetische dimensies gebruikt om labels voor de dimensies te maken met de namen van de drie chi2-test-functies.

 3. Voeg de volgende uitdrukking toe:

  IF(ValueList('p','df','Chi2')='p',Chi2Test_p(Grp,Grade,Count),

  IF(ValueList('p','df','Chi2')='df',Chi2Test_df(Grp,Grade,Count),

  Chi2Test_Chi2(Grp,Grade,Count)))

  Dit heeft als effect dat de resulterende waarde van elke chi2-test-functie in de tabel naast de bijbehorende synthetische dimensie wordt geplaatst.

 4. Stel de instelling voor getalnotatie van de uitdrukking in op Getal en Precisie op 3.
Tip: U zou in plaats daarvan ook de volgende uitdrukking kunnen gebruiken:
Pick(Match(ValueList('p','df','Chi2'),'p','df','Chi2'),Chi2Test_p(Grp,Grade,Count),Chi2Test_df(Grp,Grade,Count),Chi2Test_Chi2(Grp,Grade,Count))

Resultaat:

De resulterende tabel voor de chi2-test-functies voor de gegevens van Steekproef 1 bevat de volgende waarden:

p df Chi2
0.820 5 2.21

Example: Steefproef 2

Doe het volgende:

 1. Voeg een tabelvak toe aan het werkblad en voeg Sex, Opinion en OpCount als dimensies.
 2. Maak een kopie van de strakke tabel met resultaten uit Steekproef 1 met behulp van de opdrachten Kopiëren naar klembord:/Object en Werkbladobject plakken. Bewerk de uitdrukking en vervang de argumenten in alle drie de chi2-test-functies door de namen van de velden die worden gebruikt in de gegevens voor Steekproef 2, bijvoorbeeld: Chi2Test_p(Sex,Opinion,OpCount).

Resultaat:

De resulterende tabel voor de chi2-test-functies voor de gegevens van Steekproef 2 bevat de volgende waarden:

p df Chi2
0.000309 2 16.2

Example: Steefproef 3

Doe het volgende:

 1. Maak nog een tabelvak en nog een strakke tabel op dezelfde manier als in de voorbeelden voor de gegevens van Steekproef 1 en Steekproef 2. Gebruik het tabelvak de volgende velden als dimensies: Gender, Description, Actual en Expected.
 2. Gebruik in de strakke tabel met resultaten de namen van de velden die worden gebruikt in de gegevens voor Steekproef 3, bijvoorbeeld: Chi2Test_p(Gender,Description,Actual,Expected).

Resultaat:

De resulterende tabel voor de chi2-test-functies voor de gegevens van Steekproef 3 bevat de volgende waarden:

p df Chi2
0.000308 2 16.2