STEYX - grafiekfunctie

STEYX() retourneert de geaggregeerde standaardfout bij het voorspellen van y-waarden voor elke x-waarde in een lineaire regressie die wordt gedefinieerd door een serie coördinaten die wordt vertegenwoordigd door getallenparen in de uitdrukkingen y_value en x_value.

Syntax:  

STEYX([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] y_value, x_value)

Return data type: numeriek

Arguments:  

Argument Beschrijving
y_value De uitdrukking die of het veld dat de reeks van bekende y-waarden bevat die moet worden gemeten.
x_value De uitdrukking die of het veld dat de reeks van bekende x-waarden bevat die moet worden gemeten.
SetExpression De aggregatiefunctie aggregeert standaard over de set mogelijke records die wordt gedefinieerd door de selectie. Met de uitdrukking Set-analyse kunt u een alternatieve set records definiëren.
DISTINCT Als het woord DISTINCT vóór de argumenten van de functie wordt geplaatst, worden duplicaten die het resultaat zijn van de evaluatie van de argumenten van de functie, genegeerd.
TOTAL

Als het woord TOTAL voor de functieargumenten staat, wordt de berekening gemaakt op basis van alle mogelijke waarden bij de huidige selecties, en niet alleen de selecties die betrekking hebben op de huidige dimensiewaarde. Dit betekent dat de dimensies van de grafiek worden genegeerd.

Na de kwalificatie TOTAL kan een lijst met een of meer veldnamen tussen punthaken <fld> worden opgegeven. Deze veldnamen moeten een subset zijn van de dimensievariabelen van de grafiek.

Het aggregatiebereik definiëren

Limitations:  

De uitdrukking mag geen aggregatiefuncties bevatten, tenzij deze interne aggregaties de kwalificatie TOTAL bevatten. Gebruik voor meer geavanceerde geneste aggregaties de aggregatiefunctie Aggr, in combinatie met berekende dimensies.

Als een of beide delen van een gegevenspaar tekstwaarden, NULL-waarden of ontbrekende waarden bevatten, wordt het hele gegevenspaar genegeerd.

Examples and results:  

Voeg het voorbeeldscript toe aan uw app en voer het uit. Bouw vervolgens een strakke tabel met KnownY en KnownX als dimensies en Steyx(KnownY,KnownX) als meting.

Totals moet zijn ingeschakeld in de eigenschappen van de tabel.

Voorbeeld Resultaat

Trend:

LOAD * inline [

Month|KnownY|KnownX

Jan|2|6

Feb|3|5

Mar|9|11

Apr|6|7

May|8|5

Jun|7|4

Jul|5|5

Aug|10|8

Sep|9|10

Oct|12|14

Nov|15|17

Dec|14|16

] (delimiter is '|');

Het resultaat van de berekening STEYX(KnownY,KnownX) is 2.071 (indien cijfernotatie is ingesteld op 3 cijfers achter het decimaalteken).