Fractile - grafiekfunctie

Fractile() retourneert de waarde die correspondeert met de fractiel (kwantiel) van de geaggregeerde gegevens in het bereik van de uitdrukking, geïtereerd op de grafiekdimensies.

Syntax:  

Fractile([{SetExpression}] [DISTINCT] [TOTAL [<fld{, fld}>]] expr, fraction)

Return data type: numeriek

Arguments:  

Argument Beschrijving
expr De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.
fraction Een getal tussen 0 en 1 die correspondeert met de fractiel (kwantiel uitgedrukt als een fractie) die moet worden berekend.
SetExpression De aggregatiefunctie aggregeert standaard over de set mogelijke records die wordt gedefinieerd door de selectie. Met de uitdrukking Set-analyse kunt u een alternatieve set records definiëren.
DISTINCT Als het woord DISTINCT vóór de argumenten van de functie wordt geplaatst, worden duplicaten die het resultaat zijn van de evaluatie van de argumenten van de functie, genegeerd.
TOTAL

Als het woord TOTAL voor de functieargumenten staat, wordt de berekening gemaakt op basis van alle mogelijke waarden bij de huidige selecties, en niet alleen de selecties die betrekking hebben op de huidige dimensiewaarde. Dit betekent dat de dimensies van de grafiek worden genegeerd.

Na de kwalificatie TOTAL kan een lijst met een of meer veldnamen tussen punthaken <fld> worden opgegeven. Deze veldnamen moeten een subset zijn van de dimensievariabelen van de grafiek.

Het aggregatiebereik definiëren

Limitations:  

De uitdrukking mag geen aggregatiefuncties bevatten, tenzij deze interne aggregaties de kwalificatie TOTAL bevatten. Gebruik voor meer geavanceerde geneste aggregaties de aggregatiefunctie Aggr, in combinatie met berekende dimensies.

Examples and results:  

Customer Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Astrida 46 60 70 13 78 20 45 65 78 12 78 22
Betacab 65 56 22 79 12 56 45 24 32 78 55 15
Canutility 77 68 34 91 24 68 57 36 44 90 67 27
Divadip 57 36 44 90 67 27 57 68 47 90 80 94
Voorbeeld Resultaat
Fractile(Sales, 0.75)

Een grafiek met dimensie = Customer Customer en uitdrukking = Fractile(Sales,0.75) resulteert in 71.75. Dit is het punt in de verdeling van waarden van Sales waar 75% van de waarden onder vallen.

Fractile(TOTAL Sales, 0.75)) 71.75 voor alle waarden van Customer, omdat de kwalificatie TOTAL betekent dat dimensies buiten beschouwing worden gelaten.
Fractile(DISTINCT Sales, 0.75) 70 voor het totaal, omdat het gebruik van de kwalificatie DISTINCT betekent dat alleen unieke waarden in Sales worden geëvalueerd voor elke Customer.

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

Monthnames:

LOAD * INLINE [

Month, Monthnumber

Jan, 1

Feb, 2

Mar, 3

Apr, 4

May, 5

Jun, 6

Jul, 7

Aug, 8

Sep, 9

Oct, 10

Nov, 11

Dec, 12

];

Sales2013:

crosstable (Month, Sales) LOAD * inline [

Customer|Jan|Feb|Mar|Apr|May|Jun|Jul|Aug|Sep|Oct|Nov|Dec

Astrida|46|60|70|13|78|20|45|65|78|12|78|22

Betacab|65|56|22|79|12|56|45|24|32|78|55|15

Canutility|77|68|34|91|24|68|57|36|44|90|67|27

Divadip|57|36|44|90|67|27|57|68|47|90|80|94

] (delimiter is '|');

Als u de maanden in de juiste volgorde wilt sorteren bij het maken van uw grafieken, gaat u naar het tabblad Sort van de grafiekeigenschappen en schakelt u het selectievakje Expression onder Sort by in. Schrijf Monthnumber in het uitdrukkingsvak.