NPV

NPV() retourneert de geaggregeerde huidige nettowaarde van een investering gebaseerd op een discount_rate per periode en een reeks toekomstige betalingen (negatieve waarden) en inkomsten (positieve waarden) vertegenwoordigd door de getallen in value, herhaald op de dimensies van de grafiek. We gaan er vanuit dat de betalingen en inkomsten telkens aan het eind van elke periode worden verrekend.

Syntax:  

NPV([TOTAL [<fld {,fld}>]] discount_rate, value)

Return data type: numeriek. Het resultaat heeft de standaardgetalnotatie van geld.

Arguments:  

Argument Beschrijving
discount_rate discount_rate is het kortingspercentage over een bepaalde periode.
value De uitdrukking die of het veld dat de gegevens bevat die moeten worden gemeten.
TOTAL

Als het woord TOTAL voor de functieargumenten staat, wordt de berekening gemaakt op basis van alle mogelijke waarden bij de huidige selecties, en niet alleen de selecties die betrekking hebben op de huidige dimensiewaarde. Dit betekent dat de dimensies van de grafiek worden genegeerd.

Na de kwalificatie TOTAL kan een lijst met een of meer veldnamen tussen punthaken <fld> worden opgegeven. Deze veldnamen moeten een subset zijn van de dimensievariabelen van de grafiek.

Het aggregatiebereik definiëren

Na de kwalificatie TOTAL kan een lijst met een of meer veldnamen tussen punthaken worden opgegeven. Deze veldnamen moeten een subset zijn van de dimensievariabelen van de grafiek. In dit geval wordt bij de berekening geen rekening gehouden met de dimensievariabelen van de grafiek met uitzondering van de aangegeven dimensievariabelen. Er wordt één waarde geretourneerd voor elke combinatie van veldwaarden in de opgegeven dimensievelden. Ook velden die momenteel niet een dimensie zijn in een grafiek, kunnen worden opgenomen in de lijst. Dit kan nuttig zijn bij groepsdimensies waarbij de dimensievelden niet vast zijn. Als alle variabelen in de groep worden aangegeven, werkt de functie als het drill-downniveau verandert.

Limitations:  

discount_rate envalue mogen geen aggregatiefuncties bevatten, tenzij deze interne aggregaties de kwalificatie TOTAL bevatten. Gebruik voor meer geavanceerde geneste aggregaties de aggregatiefunctie Aggr, in combinatie met berekende dimensies.

Tekstwaarden, NULL-waarden en ontbrekende waarden worden genegeerd.

Examples and results:  

Voorbeeld Resultaat
NPV(Discount, Payments) -$540.12

Gegevens die worden gebruikt in voorbeelden:

Cashflow:

LOAD 2013 as Year, * inline [

Date|Discount|Payments

2013-01-01|0.1|-10000

2013-03-01|0.1|3000

2013-10-30|0.1|4200

2014-02-01|0.2|6800

] (delimiter is '|');

See also: