Ga naar hoofdinhoud

GetCurrentSelections

GetCurrentSelections() retourneert de huidige selecties in het document.

Als opties worden gebruikt, moet u record_sep opgeven. U kunt een nieuw regel opgeven door record_sep in te stellen op chr(13)&chr(10).

Als alle waarden op één of twee na worden geselecteerd, wordt respectievelijk de indeling 'NOT x,y' of 'NOT y' gebruikt. Als u alle waarden selecteert en het aantal waarden is groter dan max_values, wordt de tekst ALL geretourneerd.

Syntax:  

GetCurrentSelections ([record_sep [,tag_sep [,value_sep [,max_values]]]])

Return data type: tekenreeks

Arguments:  

Argumenten Beschrijving
record_sep Het scheidingsteken dat tussen veldrecords moet worden geplaatst. De standaardinstelling is <CR><LF>, oftewel een nieuwe regel.
tag_sep Het scheidingsteken dat tussen de tag van de veldnaam en de veldwaarden moet worden geplaatst. De standaardwaarde is ': '.
value_sep Het scheidingsteken dat tussen twee veldwaarden moet worden geplaatst. De standaardwaarde is ', '.
max_values Het maximale aantal veldwaarden dat afzonderlijk moet worden vermeld. Als een groter aantal waarden wordt geselecteerd, wordt de notatie 'x van y waarden' gebruikt. De standaardwaarde is 6.

Examples and results:  

In het volgende voorbeeld wordt gebruikgemaakt van twee velden die in verschillende keuzelijsten worden geladen, één voor First name en één voor Initials.

Voorbeelden Resultaten

Stel dat John wordt geselecteerd in First name.

GetCurrentSelections ()

'First name: John'

Stel dat John en Peter worden geselecteerd in First name.

GetCurrentSelections ()

'First name: John, Peter'

Stel dat John wordt geselecteerd in First name en JA in Initials.

GetCurrentSelections ()

'First name: John; Peter

Initials: JA'

Stel dat John wordt geselecteerd in First name en JA in Initials.

GetCurrentSelections ( chr(13)&chr(10) , ' = ' )

'First name = John

Initials = JA'

Stel dat u alle namen behalve Sue hebt geselecteerd in First name en in Initials niets is geselecteerd.

=GetCurrentSelections(chr(13)&chr(10),'=',',',3)

'First name=NOT Sue'

Gebruikte gegevens in voorbeeld:

Names:

LOAD * inline [

"First name"|"Last name"|Initials|"Has cellphone"

John|Anderson|JA|Yes

Sue|Brown|SB|Yes

Mark|Carr|MC |No

Peter|Devonshire|PD|No

Jane|Elliot|JE|Yes

Peter|Franc|PF|Yes ] (delimiter is '|');