Ga naar hoofdinhoud

GetCurrentField

GetCurrentField() wordt gebruikt om het huidige actieve veld in de opgegeven groep te zoeken.

Syntax:  

GetCurrentField (group_name)

Retourgegevenstype: tekenreeks

Arguments:  

Argumenten Beschrijving
group_name De naam van de groep die moet worden geëvalueerd.

Examples and results:  

In het volgende voorbeeld omvat het veld MyGroup de velden Sales en Price.

Voorbeelden Resultaten

Stel dat Sales actief is.

GetCurrentField (MyGroup )

Sales is het actieve veld.