Ga naar hoofdinhoud

GetNotSelectedCount

Deze grafiekfunctie retourneert het aantal niet-geselecteerde waarden in het veld met de naam fieldname. Deze functie is alleen zinvol als de EN-modus is geactiveerd voor het veld.

Syntax:  

GetNotSelectedCount ( field_name [, include_excluded])

(Inherited)GetNotSelectedCount ( FieldName [, IncludeExcluded])

Arguments:  

Argumenten Beschrijving
field_name Het veld met het bereik van gegevens die moeten worden gemeten.
include_excluded Als IncludeExcluded is ingesteld op True(), worden ook geselecteerde waarden meegeteld die momenteel worden uitgesloten door selecties in andere velden. Als de parameter is ingesteld op False of wordt weggelaten, worden deze waarden niet opgenomen.

Example:  

GetNotSelectedCount ( Year )  

GetNotSelectedCount (Year,True())