Eigenschappen titelbalk en rand

In dit dialoogvenster stelt u in op welke objecten in het document de eigenschappen voor titelbalk en rand moeten worden toegepast.

Eigenschappen toepassen op... Schakel deze optie in als u de instellingen wilt toepassen op ander objecten dan het huidige object.
1. Kies een van deze opties:
Objecten op dit werkblad
Hiermee worden de instellingen alleen toegepast op het huidige werkblad. Alleen beschikbaar als dit dialoogvenster is geopend vanuit de pagina Opmaak van een werkbladobject.
Objecten in dit document
Hiermee worden de instellingen toegepast op objecten van het hele document.
2. Kies een van deze opties:
Alleen dit objecttype
Hiermee worden de instellingen toegepast op alle objecten van dit type. Alleen beschikbaar als dit dialoogvenster is geopend vanuit de pagina Opmaak van een werkbladobject.
Alle objecttypen
Hiermee worden de instellingen toegepast op alle objecten.
Als standaard instellen voor nieuwe objecten in dit document Schakel deze optie in als u de instellingen wilt gebruiken als standaardinstellingen voor alle nieuwe objecten in het huidige document. Alleen beschikbaar als dit dialoogvenster is geopend vanuit de pagina Opmaak van een werkbladobject.