Ga naar hoofdinhoud

Presentatie in wizard Boxplot

Weergavemodus Kies de weergavemodus voor de verdeling, Gemiddeld of Mediaan.
Whiskers meenemen Kies deze optie als u de bovenste en onderste whiskers wilt weergeven in de grafiek. U hebt de keuze uit Min/Max of 5/95 percentiel.
Uitschieters (Min/Max) Schakel dit selectievakje in als u zogenaamde uitbijters voor extreme waarden wilt weergeven.