Ga naar hoofdinhoud

Waarschuwingen

OP DEZE PAGINA

Waarschuwingen

Waarschuwingen maken

De eenvoudigste manier om een waarschuwing te maken, is met de waarschuwingswizard. U activeert de wizard vanuit het menu Extra. Waarschuwingen kunnen ook worden gemaakt en beheerd in het dialoogvenster Waarschuwingen dat kan worden geopend vanuit het menu Extra. Waarschuwingen worden opgeslagen als onderdeel van het QlikView-document. Waarschuwingen kunnen alleen worden gemaakt en geactiveerd vanuit de Windows-versie van QlikView (niet vanuit AJAX-clients).

Waarschuwingen gebruiken

De controle op de voorwaarden voor een QlikView-waarschuwing kan op drie verschillende manieren worden geactiveerd:

  1. Automatisch in de QlikView-opmaak als het waarschijnlijk is dat de gegevens van het document zijn gewijzigd, bijvoorbeeld bij het openen van het document, het uitvoeren van het script of het uitvoeren van de bewerking Gegevens reduceren.
  2. Handmatig met een macro via speciale Automatiserings-API's. Raadpleeg de QlikView API-handleiding voor meer informatie.
  3. Extern vanuit programma's waarop QlikView in batchmodus wordt uitgevoerd en die een speciale Automatiserings-API hebben om een lijst met gegenereerde waarschuwingen in een bepaalde context op te halen.

De keten van gebeurtenissen volgend op het activeren van een controle van de waarschuwing ziet er als volgt uit:

Gegenereerde waarschuwingen kunnen worden onderdrukt totdat zich een wijziging voordoet. Zo kan het bijvoorbeeld erg storend zijn dat u er, iedere keer wanneer u een document opent, aan wordt herinnerd dat uw budgetdoelstelling is behaald. U kunt de waarschuwing dan zo instellen dat die slechts een keer wordt gegenereerd en vervolgens tot de volgende maand wordt onderdrukt.

Zoals u in de stroomgrafiek kunt zien, volgt op elke activering van een waarschuwing een keten van logische handelingen in het QlikView-document. Onderstaande belangrijke stappen moeten over het algemeen door QlikView worden uitgevoerd:

  1. De voor de waarschuwing relevante selectie toepassen.
  2. De uitdrukkingswaarde van de voorwaarde berekenen.
  3. Oorspronkelijke selecties herstellen.

Als de selecties interactief zijn toegepast, is de tijd die benodigd is voor het uitvoeren van actie 1 en 3 uiteraard steeds gelijk aan de normale "kliktijden". De tijd die benodigd is voor stap 2 is hetzelfde als wanneer de uitdrukking zou resideren in bijvoorbeeld een werkbladobject. Opgeteld kan in grote documenten aanzienlijk wat tijd nodig zijn om een waarschuwing te controleren. Voor enkele waarschuwingen die zijn gegenereerd tijdens het openen of opnieuw laden, kan dat minder belangrijk zijn. Bij het gebruik van grote aantallen door macro's geactiveerde waarschuwingen is echter zorgvuldigheid geboden, zodat het document niet traag wordt.

Hiermee wordt het dialoogvenster Waarschuwingen geopend, waarin alle QlikView-waarschuwingen worden gemaakt en beheerd.