Ga naar hoofdinhoud

Draaitabel - AJAX/WebView

De draaitabel is een van de krachtigste hulpmiddelen voor het analyseren van gegevens. De draaitabel paart uitgebreide functionaliteit aan gebruikersgemak. In draaitabellen worden dimensies en uitdrukkingen in rijen en kolommen getoond, bijvoorbeeld in kruistabellen. De gegevens in draaitabellen kunnen worden gegroepeerd. Draaitabellen kunnen subtotalen tonen.

Opmerking:

Na opnieuw laden worden alle uitgevouwen kolommen in een draaitabel samengevouwen.

Draaitabel: Menu Object

Het objectmenu kan worden geopend als contextmenu door met de rechtermuisknop op een werkbladobject te klikken of door op het pictogram op de titelbalk van het object te klikken (indien weergegeven).

Welke opdrachten in het menu worden weergegeven, is afhankelijk van of u WebView vanuit QlikView gebruikt of dat u het document in een webbrowser opent. Het menu bevat de volgende opdrachten:

Eigenschappen...

Hiermee opent u het dialoogvenster Eigenschappen voor het actieve werkbladobject.

Opmerkingen

Hiermee kunt u opmerkingen maken en uitwisselen over het huidige object.

Notities en opmerkingen

Ontkoppelen Aan de grafiektitel wordt de tekst ''(ontkoppeld)'' toegevoegd. De grafiek wordt niet langer bijgewerkt als er selecties in het document worden opgegeven (maar er kunnen wel nog steeds selecties via de grafiek worden gemaakt). De opdracht is alleen beschikbaar als de grafiek is gekoppeld. Door een kopie te maken van een grafiek en deze te ontkoppelen, kunt u een directe vergelijking maken tussen de kopie en het origineel.
Bijvoegen Hiermee koppelt u een ontkoppelde grafiek. De grafiek wordt dynamisch gekoppeld aan de gegevens. De opdracht is alleen beschikbaar als de grafiek is ontkoppeld.
Alles uitvouwen Hiermee vouwt u alle uitvouwbare cellen uit.
Alles samenvouwen Hiermee vouwt u alle invouwbare cellen samen.
Dimensierijen samenvouwen Hiermee vouwt u alle dimensierijen samen.
Dimensiekolommen samenvouwen Hiermee vouwt u alle dimensiekolommen samen.
Alle selecties wissen

Alle huidige selecties in het actieve werkbladobject worden gewist. Klikken op het pictogram op de titelbalk van het object (indien weergegeven) heeft hetzelfde effect.

Kopiëren

Hiermee worden geselecteerde werkbladobjecten naar het Klembord gekopieerd. Met deze functie worden uitsluitend werkbladobjecten gekopieerd, geen gegevens of afbeeldingen.

Celwaarde kopiëren naar klembord

Hiermee wordt de geselecteerde celwaarde naar het klembord gekopieerd.

Minimaliseren

Hiermee wordt het object verkleind tot een pictogram. Klikken op het pictogram op de titelbalk van het object (indien weergegeven) heeft hetzelfde effect. Deze opdracht is alleen beschikbaar als minimaliseren is toegestaan in het dialoogvenster Eigenschappen van het object op de pagina Titelbalk.

Herstellen

Hiermee herstelt u het vorige formaat en de vorige locatie van een geminimaliseerd of gemaximaliseerd object. Dubbelklikken op het pictogram van een geminimaliseerd object of klikken op het pictogram op de titelbalk van het object (indien weergegeven) heeft hetzelfde effect. Deze opdracht is alleen beschikbaar voor geminimaliseerde of gemaximaliseerde objecten.

Maximaliseren

Het object wordt vergroot om het werkblad op te vullen. Klikken op het pictogram op de titelbalk van het object (indien weergegeven) heeft hetzelfde effect. Deze opdracht is alleen beschikbaar als maximaliseren is toegestaan in het dialoogvenster Eigenschappen van het object op de pagina Titelbalk.

Verwijderen

Het geselecteerde object wordt van het werkblad verwijderd.

Eigenschappen draaitabel

U opent het dialoogventer Eigenschappen door Eigenschappen te selecteren in het menu Object . Als de opdracht Eigenschappen gedimd is, beschikt u waarschijnlijk niet over de rechten die nodig zijn om eigenschappen te wijzigen.

Dimensies

Kies dimensies in de vervolgkeuzelijst. Voeg een dimensie toe door te klikken op . Selecteer een dimensie in de vervolgkeuzelijst. Met het pictogram verplaatst u items in de lijst. Met het pictogram verwijdert u items uit de lijst. Klik voor meer instellingen op de knop Meer....

Dimensie

Voorwaarde inschakelen

Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de dimensie dynamisch weergegeven of verborgen, afhankelijk van de waarde van een voorwaardelijke uitdrukking die u invoert door op de knop in het onderstaande tekstvak te klikken.

Dimensie

De huidige geselecteerde dimensie wordt weergegeven.

Label

Het label van de dimensie. Voer de naam in die moet worden weergegeven in de grafiek. Als geen tekst wordt ingevoerd, wordt de tekst van de uitdrukking gebruikt als label. De waarde kan worden ingevoerd als berekende formule. Klik op om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen.

Null- (leeg-)waarden negeren

Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt het veld dat is geselecteerd als dimensie erboven niet weergegeven in de grafiek als de waarde leeg is.

Alle waarden tonen

Schakel dit selectievakje in als u alle dimensiewaarden in de grafiek wilt weergeven, met inbegrip van logisch uitgesloten waarden.

Vervolgkeuzelijst

Als deze optie is ingeschakeld voor een veldkolom, verschijnt links in de kolomkop het pictogram voor een vervolgkeuzelijst. Na een klik op het pictogram wordt een keuzelijst met alle veldwaarden van het veld geopend in de tabel. U kunt dan selecties maken en zoekopdrachten uitvoeren alsof het veld een rij was in een meervoudige keuzelijst.

Subtotalen tonen

Hiermee geeft u subtotalen weer in het werkbladobject.

Kolommen uitlijnen

Klik op om de pop-up te openen.

Pop-upvenster Kolommen uitlijnen

Label

Hiermee stelt u de uitlijning voor het label in op

Links

,

Centreren

of

Rechts

.


Gegevens (numeriek)

Hiermee stelt u de uitlijning voor het horizontale label in op

Links

,

Centreren

of

Rechts

.


Gegevens (tekst)

Hiermee stelt u de uitlijning voor het tekstgegevens in op

Links

,

Centreren

of

Rechts

.

Stijlen voor kenmerkuitdrukkingen

Achtergrondkleur
Geef een kenmerkuitdrukking op voor de berekening van de achtergrondkleur van de dimensiecel. De uitdrukking moet een geldige kleurvertegenwoordiging opleveren. Dat betekent een nummer voor de rood-, groen- en blauwwaarden zoals gedefinieerd in Visual Basic. Als u een van de speciale functies voor grafiekkleuren gebruikt, weet u zeker dat het resultaat een geldige kleurvertegenwoordiging is. Als de uitdrukking geen geldige kleurrepresentatie oplevert, wordt zwart gebruikt.
Tekstkleur
Geef een kenmerkuitdrukking op voor de berekening van de tekstkleur van de dimensiecel. De uitdrukking moet een geldige kleurvertegenwoordiging opleveren. Dat betekent een nummer voor de rood-, groen- en blauwwaarden zoals gedefinieerd in Visual Basic. Als u een van de speciale functies voor grafiekkleuren gebruikt, weet u zeker dat het resultaat een geldige kleurvertegenwoordiging is. Als de uitdrukking geen geldige kleurrepresentatie oplevert, wordt zwart gebruikt.
Tekstopmaak
Geef een kenmerkuitdrukking op voor de berekening van de tekenstijl van tekst in de tabelcel voor elke dimensiecel. De uitdrukking die wordt gebruikt voor de tekstopmaak moet een tekenreeks opleveren met “<B>” voor vette tekst, “<I>” voor cursieve tekst en/of “<U>” voor onderstreepte tekst.

Sorteren


Hiermee wordt de sorteervolgorde van de waarden in het object opgegeven. Niet alle sorteeropties zijn beschikbaar voor alle werkbladobjecten.
Als u meer dan één sorteervolgorde opgeeft, is de sorteervolgorde status, uitdrukking, frequentie, numerieke waarde, tekst, volgorde van laden. Status verwijst naar de logische status (geselecteerd, optioneel of uitgesloten).

Primaire sortering

Y-waarde
Hiermee stelt u in dat de dimensiewaarden moeten worden gesorteerd op de numerieke waarde van de y-as. Deze optie is niet beschikbaar voor berekende dimensies.
Frequentie
De veldwaarden worden gesorteerd op frequentie (het aantal exemplaren in de tabel).
Numerieke waarde
De veldwaarden worden gesorteerd op hun numerieke waarde.
Tekst
De veldwaarden worden gesorteerd op alfabetische volgorde.
Volgorde van laden
De veldwaarden worden gesorteerd op volgorde van de eerste laadopdracht.

Secundaire sortering

Frequentie
De veldwaarden worden gesorteerd op frequentie (het aantal exemplaren in de tabel).
Numerieke waarde
De veldwaarden worden gesorteerd op hun numerieke waarde.
Tekst
De veldwaarden worden gesorteerd op alfabetische volgorde.
Volgorde van laden
De veldwaarden worden gesorteerd op volgorde van de eerste laadopdracht.

Sorteren op uitdrukking

De veldwaarden worden gesorteerd volgens de ingevoerde uitdrukking. De waarde kan worden ingevoerd als berekende formule. Klik op om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen.

Geselecteerd altijd zichtbaar

Schakel dit selectievakje in als geselecteerde waarden altijd zichtbaar moeten zijn.
Uitdrukkingen

Kies uitdrukkingen in de vervolgkeuzelijst. Als u een uitdrukking wilt toevoegen, klikt u op . Selecteer een uitdrukking in de vervolgkeuzelijst. Met het pictogram verplaatst u items in de lijst. Met het pictogram verwijdert u items uit de lijst. Klik voor meer informatie op de knop Meer....

Uitdrukking

Activeren

Schakel deze optie in om de geselecteerde uitdrukking te activeren. Als de optie niet is ingeschakeld, wordt de uitdrukking niet gebruikt.

Voorwaardelijk

Als dit selectievakje is ingeschakeld, wordt de uitdrukking dynamisch weergegeven of verborgen, afhankelijk van de waarde van een voorwaardelijke uitdrukking die u invoert, door op de knop in het onderstaande tekstvak te klikken.

Label

Het label van de uitdrukking. Voer de naam in die moet worden weergegeven in de grafiek. Als geen tekst wordt ingevoerd, wordt de tekst van de uitdrukking gebruikt als label. De waarde kan worden ingevoerd als berekende formule. Klik op om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen.

Uitdrukking

Hiermee wordt de huidige geselecteerde uitdrukking weergegeven.

Opmerking

Voer een opmerking in die het doel en de functie van de uitdrukking beschrijft. De waarde kan worden ingevoerd als berekende formule. Klik op om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen.

Representatie

Kies een vertegenwoordiging in de keuzelijst. Afhankelijk van de gekozen representatie worden andere instellingen weergegeven.

Tekst
Geen andere instellingen.

Afbeelding
Klik op om de pop-up te openen.
Meter
Instellingen voor de verschillende metervormen:
Meter Min.
De minimumwaarde van de meter. De waarde kan worden ingevoerd als berekende formule. Klik op om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen.
Meter Max
De maximumwaarde van de meter. De waarde kan worden ingevoerd als berekende formule. Klik op om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen.


Mini-grafiek
Veld
Kies het veld waarvoor de uitdrukking moet worden getekend. Klik op om de pop-up te openen.


Koppeling
Geen andere instellingen.

Kolommen uitlijnen

Klik op om de pop-up te openen.

Pop-upvenster Kolommen uitlijnen

Label

Hiermee stelt u de uitlijning voor het label in op

Links

,

Centreren

of

Rechts

.


Gegevens (numeriek)

Hiermee stelt u de uitlijning voor het horizontale label in op

Links

,

Centreren

of

Rechts

.


Gegevens (tekst)

Hiermee stelt u de uitlijning voor het tekstgegevens in op

Links

,

Centreren

of

Rechts

.

Visuele aanwijzingen

Klik op om de pop-up te openen.

Pop-up Visuele aanwijzingen

Bovengrens

Instellingen voor het·bovenste interval met numerieke waarden. Voer de numerieke waarde waarboven het·bovenste interval met numerieke waarden begint, in het tekstvak in. Als dit tekstvak leeg is, is er geen bovenste interval gedefinieerd.


Normaal

Instellingen voor het·normale interval met numerieke waarden. Deze interval wordt gedefinieerd als alle waarden tussen de bovenste limieten en de onderste limieten. Standaard vallen alle numerieke waarden binnen het·normale interval.


Ondergrens

Instellingen voor het·onderste interval met numerieke waarden. Voer de numerieke waarde waaronder het·onderste interval met numerieke waarden begint, in het tekstvak in. Als dit tekstvak leeg is, is er geen onderste interval gedefinieerd.

Stijlen voor kenmerkuitdrukkingen

Achtergrondkleur
Geef een kenmerkuitdrukking op voor de berekening van de achtergrondkleur van de dimensiecel. De uitdrukking moet een geldige kleurvertegenwoordiging opleveren. Dat betekent een nummer voor de rood-, groen- en blauwwaarden zoals gedefinieerd in Visual Basic. Als u een van de speciale functies voor grafiekkleuren gebruikt, weet u zeker dat het resultaat een geldige kleurvertegenwoordiging is. Als de uitdrukking geen geldige kleurrepresentatie oplevert, wordt zwart gebruikt.
Tekstkleur
Geef een kenmerkuitdrukking op voor de berekening van de tekstkleur van de dimensiecel. De uitdrukking moet een geldige kleurvertegenwoordiging opleveren. Dat betekent een nummer voor de rood-, groen- en blauwwaarden zoals gedefinieerd in Visual Basic. Als u een van de speciale functies voor grafiekkleuren gebruikt, weet u zeker dat het resultaat een geldige kleurvertegenwoordiging is. Als de uitdrukking geen geldige kleurrepresentatie oplevert, wordt zwart gebruikt.
Tekstopmaak
Geef een kenmerkuitdrukking op voor de berekening van de tekenstijl van tekst in de tabelcel voor elke dimensiecel. De uitdrukking die wordt gebruikt voor de tekstopmaak moet een tekenreeks opleveren met “<B>” voor vette tekst, “<I>” voor cursieve tekst en/of “<U>” voor onderstreepte tekst.

Meer.../Minder... Klik op deze knop om extra tabbladen in de weergave uit of samen te vouwen. Welke tabbladen worden weergegeven is afhankelijk van of het veld Dimensies of Uitdrukkingen actief is.

Eigenschappen draaitabel: Presentatie

Presentatie

Inspringmodus Als deze optie is ingeschakeld, worden de dimensies links (kolom) in de draaitabel ingesprongen weergegeven. Dit betekent dat de dimensiewaarden het label “Totaal“ vervangen zodat een compacte weergave mogelijk is met alleen kleine inspringingen tussen dimensies.
Alleen label eerste dimensie Deze instelling is alleen zinvol als de inspringmodus is ingeschakeld. Als deze optie is ingeschakeld, neemt het dimensielabel voor de eerste dimensie de hele labelrij in beslag. Dimensielabels voor daarop volgende dimensies worden niet weergegeven.
Altijd volledig uitgevouwen Als deze optie is ingeschakeld, worden alle dimensies altijd volledig uitgevouwen en is de functie voor uit- en samenvouwen uitgeschakeld.
Bij afdrukken de uitvouwpictogrammen onderdrukken Schakel deze optie in als u de pictogrammen ‘+’ en ‘-’ voor gedeeltelijk uitgevouwen en samengevouwen dimensies niet wilt afdrukken.
Selectie-indicators Geef selectie-indicatoren (bakens) weer in de tabelkolommen die velden met selecties bevatten.
Ontbrekende cellen invullen Als deze optie is ingeschakeld, worden cellen in kruistabellen die verwijzen naar ontbrekende combinaties van dimensies, gekoppeld aan een reguliere null-waarde (leeg). Zo kunt u uitdrukkingen testen op NULL-waarden (lege waarden) en op kenmerkuitdrukkingen en opmaakstijlen die u wilt toepassen.
Totalen positie Hiermee geeft u de instellingen van totalen weer in de draaitabel.
Schuiven kolom en draaien toestaan Schakel deze optie uit als u draaien door middel van slepen en neerzetten niet wilt toestaan.
Achtergrondkleur Hiermee wordt de achtergrond ingesteld op een kleur, een effen kleur of een kleurverloop. Klik op om de kleur te kiezen.
Achtergrondafbeelding

Hiermee stelt u een afbeelding als achtergrond in. Klik op om naar een afbeelding te bladeren. Klik op om de pop-up Afbeelding te openen.

Meer.../Minder...

Algemeen

Stijl

Kies een geschikte stijl in de vervolgkeuzelijst.

Celranden

Klik op om de pop-up te openen.

Pop-up Instellingen celranden

Celranden verticale dimensie

Als deze optie is uitgeschakeld, worden alle verticale celranden in dimensiecellen van de huidige stijl verwijderd.


Celranden verticale uitdrukking

Als deze optie is uitgeschakeld, worden alle verticale celranden in uitdrukkingscellen van de huidige stijl verwijderd.


Rand boven spatiëring

Als u deze optie inschakelt, worden dimensiespatiëringsrijen voorafgegaan door de dezelfde horizontale randen als die hieronder. Bovendien worden alle verticale randen verwijderd uit het spatiëringgebied.

Nulwaarden (leeg) weglaten

Als deze optie is ingeschakeld, worden alle combinaties van de dimensievelden die bij alle uitdrukkingen nul of een lege waarde opleveren, genegeerd in de berekening. Deze optie is standaard ingeschakeld.

Ontbrekende waarden weglaten

Als deze optie is ingeschakeld, worden alle combinaties van dimensievelden waaraan alleen lege waarden zijn toegewezen in alle uitdrukkingen, genegeerd in de berekening. Deze optie is standaard ingeschakeld. In speciale gevallen kan het zinvol zijn de optie uit te schakelen, bijvoorbeeld om NULL-waarden (lege waarden) in een grafiek te tellen.

Selectie-indicators

Geef selectie-indicatoren (bakens) weer in de tabelkolommen die velden met selecties bevatten.

Verticale labels

De kolomtitels worden verticaal weergegeven.

Null-symbool

Het symbool dat u hier invoert, wordt voor de weergave van null-waarden (leeg) gebruikt in de tabel.

Ontbrekend symbool

Het symbool dat u hier invoert, wordt voor de weergave van ontbrekende waarden gebruikt in de tabel.

Tekstterugloop koptekst

De inhoud van de kop wordt op twee of meer regels weergegeven.

Celtekst met terugloop

De inhoud van de gegevenscellen op twee of meer regels weergegeven.

Berekeningsvoorwaarden

Met de hier ingevoerde uitdrukking stelt u een voorwaarde in. De grafiek wordt dan alleen berekend als hieraan is voldaan. Als niet aan de voorwaarde is voldaan, wordt de tekst 'Niet voldaan aan berekeningsvoorwaarde' weergegeven in de grafiek. De waarde kan worden ingevoerd als berekende formule. Klik op om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen.

Stijlen

Lettertype

Stel het lettertype in door te klikken op .

Lettertype titelbalk

Stel het lettertype voor de titelbalk in door te klikken op .

Actieve titelbalk

Klik voor het instellen van de achtergrondkleur voor de actieve titelbalk op . Stel de tekstkleur in door te klikken op .

Niet-actieve titelbalk

Klik voor het instellen van de achtergrondkleur voor de niet-actieve titelbalk op . Stel de tekstkleur in door te klikken op .

Randen gebruiken

Als u dit selectievakje inschakelt, kunt u een rand om het werkbladobject maken. Klik op om de kleur van de rand in te stellen.

Randbreedte

Geef een waarde op of sleep de schuifregelaar om de breedte van de rand in te stellen. De breedte wordt opgegeven in pixels.

Afgeronde hoeken

Klik op om de pop-up Afgeronde hoeken te openen.

Opmerking:

Afgeronde hoeken is alleen beschikbaar als u Geavanceerd als Opmaakmodus hebt geselecteerd in Documenteigenschappen: Algemeen.

Pop-up Afgeronde hoeken

Selecteer

Vast

of

Relatief

voor de afgeronde hoeken en geef aan welke hoeken moeten worden afgerond. Selecteer tevens

Hoekigheid

door een waarde in te voeren. 

Schuifbalkbreedte

Geef een waarde op of sleep de schuifregelaar om de breedte van de schuifbalk in te stellen. Deze instelling wordt toegepast op de breedte en de relatieve grootte van de schuifbalksymbolen.

Eigenschappen draaitabel: Titelbalk

Titelbalk

Label In het tekstvak kunt u een titel invoeren die op de titelbalk van het object wordt weergegeven. Als geen Label is ingesteld, wordt de naam van het veld gebruikt als Titelbalk tonen is geselecteerd. De waarde kan worden ingevoerd als berekende formule. Klik op om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen.
Titelbalk tonen Als deze optie is ingeschakeld, wordt aan de bovenkant van elk object een titelbalk weergegeven. De titelbalk is standaard ingeschakeld bij keuzelijsten en andere objecten met een vak, en uitgeschakeld bij knoppen, tekstobjecten en lijnen/pijlen.
Uitlijning titelbalk Links/Centreren/Rechts
Titelbalk met meerdere regels (tekstterugloop) Als deze optie is ingeschakeld, wordt de tekst weergegeven op twee of meer regels.
Aantal rijen Als meerdere regels zijn toegestaan voor de titelbalk, geeft u het aantal rijen in het invoerveld op of sleept u de schuifregelaar naar het gewenste aantal.
Uitlijning titelbalk Boven/Centreren/Onder
Meer.../Minder...

Pictogrammen in titelbalk

Mogelijk zijn niet alle opties beschikbaar voor alle objecten.

Menu

Het objectmenu wordt geopend.

Wissen

Alle huidige selecties in het actieve werkbladobject worden gewist.

Afdrukken

Hiermee worden een of meer geselecteerde werkbladobjecten in tabelvorm in een ander browservenster geopend. Deze instelling werkt niet bij sommige clients!

Gegevens kopiëren

Hiermee selecteert u de mogelijke waarden in het opgegeven veld. Deze instelling werkt niet bij sommige clients!

Afbeelding naar Klembord kopiëren

Hiermee kopieert u een afbeelding van het werkbladobject naar het Klembord. Deze instelling werkt niet bij sommige clients!

Verzenden naar Excel

Mogelijke waarden (inclusief geselecteerde) worden geëxporteerd naar Microsoft Excel, dat automatisch wordt gestart als het programma nog niet geopend is. De geëxporteerde waarden verschijnen als één kolom in een nieuw Excel-werkblad. Voor deze functionaliteit moet Microsoft Excel 2007 of later op de computer zijn geïnstalleerd. Deze instelling werkt niet bij sommige clients!

Minimaliseren toestaan

Als deze optie is ingeschakeld, wordt een pictogram voor minimaliseren weergegeven in de venstertitelbalk van het werkbladobject, op voorwaarde dat het object geminimaliseerd kan worden. Ook kan het object worden geminimaliseerd door op de titelbalk te dubbelklikken.

Automatisch minimaliseren

Deze optie is beschikbaar als Minimaliseren toestaan is ingeschakeld. Wanneer Automatisch minimaliseren is ingeschakeld voor diverse objecten op hetzelfde werkblad, worden ze telkens allemaal op één na automatisch geminimaliseerd. Dit is bijvoorbeeld nuttig als u verschillende grafieken in hetzelfde werkbladgebied afwisselend wilt weergeven.

Maximaliseren toestaan

Als deze optie is ingeschakeld, wordt een pictogram voor maximaliseren weergegeven in de venstertitelbalk van het werkbladobject, op voorwaarde dat het object gemaximaliseerd kan worden. Ook kan het object worden gemaximaliseerd door op de titelbalk te dubbelklikken. Als zowel Minimaliseren toestaan als Maximaliseren toestaan zijn ingeschakeld, wordt bij dubbelklikken het object geminimaliseerd.

Help-tekst

Hier kunt u een Help-tekst invoeren voor weergave in een pop-upvenster. Deze optie is niet beschikbaar op documentniveau. De waarde kan worden ingevoerd als berekende formule. Klik op om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen.
U kunt bijvoorbeeld een omschrijving invoeren van het werkbladobject. Een Help-pictogram wordt toegevoegd aan de venstertitelbalk van het object. Wanneer de muisaanwijzer over het pictogram beweegt, wordt de tekst in een pop-upvenster weergegeven.

Snelle wijziging door typen

Hier kunt u overschakelen tussen grafiektypen inschakelen. Niet beschikbaar voor alle objecten. Klik op om de pop-up te openen.

Pop-up Snelle type-instellingen

Schakel de selectievakjes in voor de grafiektypen waartussen u wilt schakelen met snelle typewijziging.

Eigenschappen draaitabel: Opties

Opties

Mogelijk zijn niet alle opties beschikbaar voor alle objecten.

Alleen-lezen De grafiek wordt alleen-lezen. Dit betekent dat u geen selecties kunt maken door met de muis te klikken of te slepen in de grafiek.
Positie/grootte wijzigen toestaan Als deze optie is uitgeschakeld, kan niet langer de positie of de grootte van een werkbladobject worden gewijzigd.
Kopiëren/klonen toestaan Als deze optie is uitgeschakeld, kan niet langer een kopie van het werkbladobject worden gemaakt. Deze instelling is wellicht niet voor alle clients mogelijk.
Objectomvang in gegevens In principe worden de randen van alle tabelobjecten in QlikView verkleind als de tabel door bepaalde selecties kleiner wordt dan de ruimte die eraan toegewezen is. Als u deze optie uitschakelt, wordt deze automatische formaataanpassing uitgeschakeld en wordt de overtollige ruimte leeg gelaten.
Info in titelbalk tonen toestaan Wanneer de functie Info in gebruik is, wordt een infopictogram weergegeven in de venstertitelbalk wanneer aan een veldwaarde informatie is gekoppeld. Als u geen infopictogram wilt weergeven in de titelbalk, kunt u deze optie uitschakelen. Alleen beschikbaar voor keuzelijst, statistiekobject, meervoudige keuzelijst en invoerobject.
Schuifpositie behouden Wanneer dit selectievakje en het bijbehorende vakje op de pagina Gebruikersvoorkeuzen, Objecten zijn ingeschakeld, probeert de QlikView de verticale schuifpositie te behouden nadat een selectie is gemaakt in tabelobjecten.
Voorwaarden tonen gebruiken Het werkbladobject wordt getoond of verborgen, afhankelijk van een voorwaardelijke uitdrukking die voortdurend wordt geëvalueerd, bijvoorbeeld op basis van gemaakte selecties, enz. Het werkbladobject wordt alleen verborgen als de voorwaarde false retourneert. De waarde kan worden ingevoerd als berekende formule. Klik op om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen.
Normaal Geef de positie van het object op door de marges Links en Boven en de Breedte en Hoogte van het object in te stellen.
Geminimaliseerd Geef de positie van het geminimaliseerde werkbladobject op door de marges Links en Boven en de Breedte en Hoogte van het geminimaliseerde object in te stellen.
Meer.../Minder...

Opties

Eigenaar Domein en gebruikers-ID van de eigenaar.
Object delen Schakel dit vakje in als u objecten wilt delen met anderen. Als deze selectie wordt ingeschakeld, worden de opties eronder actief.
Delen met Kies Iedereen machtigen of Machtigen per gebruikersnaam.
Gebruikers (domein\gebruikers-ID) Als Machtigen per gebruikersnaam is gekozen, wordt een lijst met toegevoegde gebruikers getoond. Als u gebruikers wilt toevoegen, klikt u op . Er wordt een rij toegevoegd. Markeer de rij om deze te ontgrendelen en bewerk de gebruikersgegevens. Als u gebruikers wilt verwijderen, klikt u op achter elke gebruiker die moet worden verwijderd.