Ga naar hoofdinhoud

Meervoudige keuzelijst - AJAX/WebView

De meervoudige keuzelijst is een werkbladobject waarin verschillende velden tegelijkertijd worden getoond.

Bij elk veld in de meervoudige keuzelijst hoort een selectie-indicator: een klein baken dat informatie weergeeft over de inhoud van de meervoudige keuzelijst. Een groene selectie-indicator betekent dat er geselecteerde waarden zijn, een witte dat er optionele waarden zijn, en een grijze dat er geen mogelijke waarden zijn in de meervoudige keuzelijst.

Meervoudige keuzelijst: Menu Object

Het objectmenu kan worden geopend als contextmenu door met de rechtermuisknop op een werkbladobject te klikken of door op het pictogram op de titelbalk van het object te klikken (indien weergegeven).

Welke opdrachten in het menu worden weergegeven, is afhankelijk van of u WebView vanuit QlikView gebruikt of dat u het document in een webbrowser opent. Het menu bevat de volgende opdrachten:

Eigenschappen...

Hiermee opent u het dialoogvenster Eigenschappen voor het actieve werkbladobject.

Opmerkingen

Hiermee kunt u opmerkingen maken en uitwisselen over het huidige object.

Notities en opmerkingen

Alle selecties wissen

Alle huidige selecties in het actieve werkbladobject worden gewist. Klikken op het pictogram op de titelbalk van het object (indien weergegeven) heeft hetzelfde effect.

Alle selecties vergrendelen

Hiermee worden de geselecteerde waarden in het actieve werkbladobject vergrendeld. (Niet beschikbaar als er geen selecties zijn gemaakt).

Alle selecties ontgrendelen

Hiermee worden de vergrendelde waarden in het actieve werkbladobject ontgrendeld. (Verschijnt in plaats van Vergrendelen als selecties zijn vergrendeld).

Kopiëren

Hiermee worden geselecteerde werkbladobjecten naar het Klembord gekopieerd. Met deze functie worden uitsluitend werkbladobjecten gekopieerd, geen gegevens of afbeeldingen.

Celwaarde kopiëren naar klembord

Hiermee wordt de geselecteerde celwaarde naar het klembord gekopieerd.

Verwijderen

Het geselecteerde object wordt van het werkblad verwijderd.

Eigenschappen meervoudige keuzelijst

U opent het dialoogvenster Eigenschappen door Eigenschappen te selecteren in het menu Object. Als de opdracht Eigenschappen grijs wordt weergegeven, beschikt u waarschijnlijk niet over de rechten die nodig zijn om eigenschappen te wijzigen.

Veld Als u een item wilt toevoegen, klikt u op . Selecteer een veld in de vervolgkeuzelijst. Alleen waarden tonen die accumuleren tot:Als deze optie is geselecteerd, worden alle rijen tot aan de huidige rij geaccumuleerd en wordt het resultaat vergeleken met de waarde die is ingesteld in de optie. De optie verplaatst u de items in de lijst. Met het pictogram verwijdert u items uit de lijst. Het object bevat de waarden van het geselecteerde veld.
Klik voor meer informatie op de knop Meer....

Veld

Selecteer een veld in de vervolgkeuzelijst.

Label

Voer de labelnaam in. De waarde kan worden ingevoerd als berekende formule. Klik op om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen.

Representatie

Tekst
Als u deze optie selecteert, worden de veldwaarden altijd als tekst geïnterpreteerd en weergegeven.

Afbeelding
Als u deze optie selecteert, probeert QlikView elke veldwaarde te interpreteren als een referentie naar een afbeelding. Deze referentie kan een pad naar een afbeeldingsbestand op schijf zijn (bijvoorbeeld C:\Foto1.png) of in het qvw-document zelf (bijvoorbeeld qmem://<Naam>/<Peter>). Als de veldwaarde niet kan worden geïnterpreteerd als een geldige verwijzing naar een afbeelding, wordt de waarde zelf weergegeven. Klik op om de pop-up Instellingen afbeelding te openen.

Pop-up Afbeeldingsinstellingen

Afbeelding uitrekken

Niet uitrekken 
Hiermee wordt de afbeelding zonder uitrekken weergegeven. Hiermee wordt de afbeelding zonder uitrekken weergegeven. Hierdoor kunnen delen van de afbeelding onzichtbaar blijven of kan slechts een gedeelte van het object worden opgevuld.
Opvullen 
De afbeelding wordt uitgerekt om het objectgebied op te vullen, zonder dat er rekening wordt gehouden met de hoogte/breedteverhouding van de afbeelding.
Hoogte/breedteverhouding behouden 
De afbeelding wordt zo veel mogelijk uitgerekt om het objectgebied op te vullen, waarbij de correcte hoogte/breedteverhouding van de afbeelding behouden blijft.
Vullen met behoud van hoogte/breedte 
De afbeelding wordt uitgerekt om het objectgebied aan beide kanten op te vullen, waarbij de hoogte/breedteverhouding van de afbeelding behouden blijft.

Tekst verbergen als afbeelding ontbreekt
Er wordt geen tekst weergegeven als de afbeeldingsreferentie in QlikView niet kan worden geïnterpreteerd.


Info als afbeelding
Als u deze optie selecteert, wordt in QlikView de afbeeldingsinformatie weergegeven die via info load/select in het script aan de veldwaarde is gekoppeld. Als er geen afbeelding beschikbaar is voor de veldwaarde, wordt de waarde zelf weergegeven, tenzij de optie Tekst verbergen als afbeelding ontbreekt is ingeschakeld.

Zoekmethode

Hier kunt u de standaard zoekmethode kiezen voor een tekstzoekopdracht: Jokerteken, Fuzzy, Normaal of Associatief.

Opmerking:

Geassocieerd is alleen voor keuzelijsten beschikbaar als zoekmodus.

Uitgesloten waarden in zoekopdracht betrekken

In de vervolgkeuzelijst kunt u kiezen tussen Ja, Nee en <standaard gebruiken>, waarmee de standaardinstelling wordt toegepast die is opgegeven onder Gebruikersvoorkeuren, Algemeen.

Instellingen vervolgkeuzelijst

Klik op om de pop-up te openen.

Pop-up Instellingen vervolgkeuzelijst

Leeg negeren

Lege waarden worden niet betrokken bij de weergave van mogelijke waarden voor een specifiek veld.


Uitgesloten waarden verbergen
Met deze optie bepaalt u of de uitgesloten waarden van het veld wel of niet moeten worden weergegeven. Uitgesloten waarden worden tevens niet-selecteerbaar.
Frequentie tonen
Hier geeft u aan of de frequentie van een veldwaarde wel of niet moet worden getoond. Frequentie betekent het aantal selecteerbare combinaties waarin de waarde voorkomt. Deze optie is niet beschikbaar voor berekende velden.
In procenten
Hier geeft u aan of de frequentie moet worden getoond in absolute aantallen of in precentages van het totale aantal gegevens.
Vergrendeld veld opheffen
Als u deze optie inschakelt, kunnen selecties worden gemaakt in het werkbladobject, ook als dit is vergrendeld. Het werkbladobject blijft vergrendeld voor selecties die elders in het document worden gemaakt.
Alleen-lezen
Als u deze optie inschakelt, kunnen er geen selecties worden gemaakt in het werkbladobject. Selecties die elders in het document zijn gemaakt, worden echter wel weergegeven.

Vervolgkeuzelijst Uitlijning selecteren

Klik op om de pop-up te openen.

Pop-up Uitlijning selecteren

Getallen uitlijnen

Hier stelt u de uitlijning van de numerieke veldwaarden in de keuzelijst in.


Tekst uitlijnen

Hier stelt u de uitlijning van de tekstveldwaarden in de keuzelijst in.


Rijen en kolommen

Klik op om de pop-up te openen.

Pop-up Rijen en kolommen

Enkele kolom

Als deze optie is ingeschakeld, worden de veldwaarden van de keuzelijst altijd in één kolom gepresenteerd.


Horizontale schuifbalk tonen

Schakel dit selectievakje in om de horizontale schuifbalk weer te geven.


Meerdere kolommen

Als dit selectievakje is ingeschakeld, worden veldwaarden van de keuzelijst in twee of meer kolommen gepresenteerd.


Cellen met meerdere regels
Als deze optie is ingeschakeld, wordt de tekst weergegeven op twee of meer regels.

Geef het aantal rijen op dat kan worden weergegeven in het tekstvak of gebruik de schuifregelaar om het gewenste aantal in te stellen.


Sorteren op kolom
In werkbladobjecten met meer dan één kolom worden waarden per rij weergegeven in de opgegeven sorteervolgorde. Met de optie Sorteren op kolom worden de waarden per kolom weergegeven.
Celranden

Hiermee worden de celwaarden door horizontale lijnen van elkaar gescheiden, zoals bij rijen van een tabel.

Celranden

wordt automatische geactiveerd als de optie

Tekstterugloop

is ingeschakeld, maar kan vervolgens worden gedeactiveerd.

Sorteren

Hiermee wordt de sorteervolgorde van de waarden in het object opgegeven. Niet alle sorteeropties zijn beschikbaar voor alle werkbladobjecten.
Als u meer dan één sorteervolgorde opgeeft, is de sorteervolgorde status, uitdrukking, frequentie, numerieke waarde, tekst, volgorde van laden. Status verwijst naar de logische status (geselecteerd, optioneel of uitgesloten).


Primaire sortering

Y-waarde
Hiermee stelt u in dat de dimensiewaarden moeten worden gesorteerd op de numerieke waarde van de y-as. Deze optie is niet beschikbaar voor berekende dimensies.
Frequentie
De veldwaarden worden gesorteerd op frequentie (het aantal exemplaren in de tabel).
Numerieke waarde
De veldwaarden worden gesorteerd op hun numerieke waarde.
Tekst
De veldwaarden worden gesorteerd op alfabetische volgorde.
Volgorde van laden
De veldwaarden worden gesorteerd op volgorde van de eerste laadopdracht.

Secundaire sortering

Frequentie
De veldwaarden worden gesorteerd op frequentie (het aantal exemplaren in de tabel).
Numerieke waarde
De veldwaarden worden gesorteerd op hun numerieke waarde.
Tekst
De veldwaarden worden gesorteerd op alfabetische volgorde.
Volgorde van laden
De veldwaarden worden gesorteerd op volgorde van de eerste laadopdracht.

Sorteren op uitdrukking

De veldwaarden worden gesorteerd volgens de ingevoerde uitdrukking. De waarde kan worden ingevoerd als berekende formule. Klik op om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen.

Geselecteerd altijd zichtbaar

Schakel dit selectievakje in als geselecteerde waarden altijd zichtbaar moeten zijn.

Getalnotatie


Elk veld heeft een standaardgetalnotatie die kan worden ingesteld op de pagina Documenteigenschappen: Notaties. Elk veld heeft een standaardgetalnotatie die kan worden ingesteld op de pagina Documenteigenschappen: Getal. Het is echter ook mogelijk een aparte getalnotatie toe te passen op een afzonderlijk object. Deze eigenschappenpagina is van toepassing op het actieve object en bevat de volgende opmaakopties: Standaardinstellingen opheffen Selecteer deze optie om de standaardinstellingen voor het actieve object op te heffen. Getalnotatie Kies een getalnotatie uit de opties hieronder.


Gemengd

Zowel getallen als tekst. Getallen worden weergegeven in de oorspronkelijke opmaak.


Getal

Numerieke waarden worden weergegeven met het aantal cijfers dat in het veld

Precisie

is ingesteld.


Integer

Numerieke waarden worden weergegeven als hele getallen.


Vast aan

Numerieke waarden worden weergegeven als decimale waarden met het aantal decimalen dat in het ringveld

Decimalen

is ingesteld.


Geld

Waarden worden weergegeven in de notatie die in het veld

Opmaakpatroon

is ingesteld. De standaardnotatie is de valuta-instelling van Windows.


Datum

Waarden die kunnen worden geïnterpreteerd als datum, worden weergegeven in de notatie die in het veld

Opmaakpatroon

is ingesteld.


Tijd

Waarden die kunnen worden geïnterpreteerd als tijd, worden weergegeven in de notatie die in het veld

Opmaakpatroon

is ingesteld.


Tijdsstempel

Waarden die kunnen worden geïnterpreteerd als datum en tijd, worden weergegeven in de notatie die in het veld

Opmaakpatroon

is ingesteld.


Interval

De tijd wordt weergegeven als sequentiële tijdincrementen (als notatie = mm wordt de waarde bijvoorbeeld weergegeven als het aantal verstreken minuten sinds het begin van de kalender ( 1899:12:30:24:00).OpmaakpatroonDe opmaakcode die de verdere notatie van het veld weergeeft.

ISO

Hiermee stelt u de notatie volgens de ISO-standaard in. Alleen geldig voor

Datum

,

Tijd

,

Tijdsstempel

en

Interval

.

Sys

Hiermee stelt u de notatie volgens de systeeminstellingen in. PrecisieHet aantal cijfers dat wordt weergegeven. DecimalenStelt het aantal decimalen in. Scheidingsteken voor decimalenStelt het symbool voor de scheidingstekens voor decimalen in. Scheidingsteken voor duizendtallen Stelt het symbool voor de scheidingstekens voor duizendtallen in. In procentenDe notatie wordt als percentage getoond in plaats van absolute getallen. De instelling is alleen beschikbaar voor

Getal

,

Integer

en

Vast aan

. VoorbeeldEen voorbeeld van de ingestelde opmaakcode wordt weergegeven.

Eigenschappen meervoudige keuzelijst: Presentatie

Presentatie

Stijl U hebt de keuze uit de stijlen Randen en Licht.
Tekst uitlijnen Hier stelt u de uitlijning van de tekstveldwaarden in de keuzelijst in.
Getallen uitlijnen Hier stelt u de uitlijning van de numerieke veldwaarden in de keuzelijst in.
Sorteren op toepasbaarheid De velden in de meervoudige keuzelijst worden gesorteerd op de aan- en afwezigheid van mogelijke waarden. Velden zonder mogelijke waarden worden dynamisch naar beneden geschoven als deze optie is ingeschakeld.
Rasterstijl

Schakel het selectievakje in als u de rasterstijl voor de meervoudige keuzelijst wilt wijzigen.
Opmerking: Deze optie is niet beschikbaar in Ajax/WebView.

Vervolglijst beperken tot Als deze optie inschakelt, kunt u de lengte van de geopende vervolgkeuzelijsten in de meervoudige keuzelijst beperken. Voer het maximale aantal waarden in dat kan worden weergegeven in het tekstvak of gebruik de schuifregelaar om de gewenste waarde in te stellen.
Achtergrondkleur Hiermee wordt de achtergrond ingesteld op een kleur, een effen kleur of een kleurverloop. Klik op om de kleur te kiezen.
Achtergrondafbeelding

Hiermee stelt u een afbeelding als achtergrond in. Klik op om naar een afbeelding te bladeren. Klik op om de pop-up Afbeelding te openen.

Meer../Minder..

Stijl

Tekst Stel het lettertype in door te klikken op .
Lettertype titelbalk

Stel het lettertype voor de titelbalk in door te klikken op .

Actieve titelbalk Klik voor het instellen van de achtergrondkleur voor de actieve titelbalk op . Stel de tekstkleur in door te klikken op .
Niet-actieve titelbalk Klik voor het instellen van de achtergrondkleur voor de niet-actieve titelbalk op . Stel de tekstkleur in door te klikken op .
Randen gebruiken Als u deze optie inschakelt, kunt u een rand om het object maken. Klik op om de kleur van de rand in te stellen.
Randbreedte Geef de breedte van de rand van het invoerveld op of sleep de schuifregelaar om de gewenste breedte in te stellen. De breedte wordt opgegeven in pixels.
Afgeronde hoeken Klik op om de pop-up Afgeronde hoeken te openen.
Opmerking:

Afgeronde hoeken is alleen beschikbaar als u Geavanceerd als Opmaakmodus hebt geselecteerd in Documenteigenschappen: Algemeen.

Schuifbalkbreedte Geef de breedte van de rand van het invoerveld op of sleep de schuifregelaar om de gewenste breedte in te stellen. De breedte wordt opgegeven in pixels. Deze instelling wordt toegepast op de breedte en de relatieve grootte van de schuifbalksymbolen.

Eigenschappen meervoudige keuzelijst: Titelbalk

Titelbalk

Label In het tekstvak kunt u een titel invoeren die op de titelbalk van het object wordt weergegeven. Als geen Label is ingesteld, wordt de naam van het veld gebruikt als Titelbalk tonen is geselecteerd. De waarde kan worden ingevoerd als berekende formule. Klik op om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen.
Titelbalk tonen Als deze optie is ingeschakeld, wordt aan de bovenkant van elk object een titelbalk weergegeven. De titelbalk is standaard ingeschakeld bij keuzelijsten en andere objecten met een vak, en uitgeschakeld bij knoppen, tekstobjecten en lijnen/pijlen.
Uitlijning titelbalk Links/Centreren/Rechts
Titelbalk met meerdere regels (tekstterugloop) Als deze optie is ingeschakeld, wordt de tekst weergegeven op twee of meer regels.
Aantal rijen Als meerdere regels zijn toegestaan voor de titelbalk, geeft u het aantal rijen in het invoerveld op of sleept u de schuifregelaar naar het gewenste aantal.
Uitlijning titelbalk Boven/Centreren/Onder
Meer.../Minder...

Pictogrammen in titelbalk

Mogelijk zijn niet alle opties beschikbaar voor alle objecten.

Menu

Het objectmenu wordt geopend.

Wissen

Alle huidige selecties in het actieve werkbladobject worden gewist.

Afdrukken

Hiermee worden een of meer geselecteerde werkbladobjecten in tabelvorm in een ander browservenster geopend. Deze instelling werkt niet bij sommige clients!

Gegevens kopiëren

Hiermee selecteert u de mogelijke waarden in het opgegeven veld. Deze instelling werkt niet bij sommige clients!

Afbeelding naar Klembord kopiëren

Hiermee kopieert u een afbeelding van het werkbladobject naar het Klembord. Deze instelling werkt niet bij sommige clients!

Verzenden naar Excel

Mogelijke waarden (inclusief geselecteerde) worden geëxporteerd naar Microsoft Excel, dat automatisch wordt gestart als het programma nog niet geopend is. De geëxporteerde waarden verschijnen als één kolom in een nieuw Excel-werkblad. Voor deze functionaliteit moet Microsoft Excel 2007 of later op de computer zijn geïnstalleerd. Deze instelling werkt niet bij sommige clients!

Minimaliseren toestaan

Als deze optie is ingeschakeld, wordt een pictogram voor minimaliseren weergegeven in de venstertitelbalk van het werkbladobject, op voorwaarde dat het object geminimaliseerd kan worden. Ook kan het object worden geminimaliseerd door op de titelbalk te dubbelklikken.

Automatisch minimaliseren

Deze optie is beschikbaar als Minimaliseren toestaan is ingeschakeld. Wanneer Automatisch minimaliseren is ingeschakeld voor diverse objecten op hetzelfde werkblad, worden ze telkens allemaal op één na automatisch geminimaliseerd. Dit is bijvoorbeeld nuttig als u verschillende grafieken in hetzelfde werkbladgebied afwisselend wilt weergeven.

Maximaliseren toestaan

Als deze optie is ingeschakeld, wordt een pictogram voor maximaliseren weergegeven in de venstertitelbalk van het werkbladobject, op voorwaarde dat het object gemaximaliseerd kan worden. Ook kan het object worden gemaximaliseerd door op de titelbalk te dubbelklikken. Als zowel Minimaliseren toestaan als Maximaliseren toestaan zijn ingeschakeld, wordt bij dubbelklikken het object geminimaliseerd.

Help-tekst

Hier kunt u een Help-tekst invoeren voor weergave in een pop-upvenster. Deze optie is niet beschikbaar op documentniveau. De waarde kan worden ingevoerd als berekende formule. Klik op om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen.
U kunt bijvoorbeeld een omschrijving invoeren van het werkbladobject. Een Help-pictogram wordt toegevoegd aan de venstertitelbalk van het object. Wanneer de muisaanwijzer over het pictogram beweegt, wordt de tekst in een pop-upvenster weergegeven.

Snelle wijziging door typen

Hier kunt u overschakelen tussen grafiektypen inschakelen. Niet beschikbaar voor alle objecten. Klik op om de pop-up te openen.

Pop-up Snelle type-instellingen

Schakel de selectievakjes in voor de grafiektypen waartussen u wilt schakelen met snelle typewijziging.

Eigenschappen meervoudige keuzelijst: Opties

Opties

Mogelijk zijn niet alle opties beschikbaar voor alle objecten.

Alleen-lezen De grafiek wordt alleen-lezen. Dit betekent dat u geen selecties kunt maken door met de muis te klikken of te slepen in de grafiek.
Positie/grootte wijzigen toestaan Als deze optie is uitgeschakeld, kan niet langer de positie of de grootte van een werkbladobject worden gewijzigd.
Kopiëren/klonen toestaan Als deze optie is uitgeschakeld, kan niet langer een kopie van het werkbladobject worden gemaakt. Deze instelling is wellicht niet voor alle clients mogelijk.
Objectomvang in gegevens In principe worden de randen van alle tabelobjecten in QlikView verkleind als de tabel door bepaalde selecties kleiner wordt dan de ruimte die eraan toegewezen is. Als u deze optie uitschakelt, wordt deze automatische formaataanpassing uitgeschakeld en wordt de overtollige ruimte leeg gelaten.
Info in titelbalk tonen toestaan Wanneer de functie Info in gebruik is, wordt een infopictogram weergegeven in de venstertitelbalk wanneer aan een veldwaarde informatie is gekoppeld. Als u geen infopictogram wilt weergeven in de titelbalk, kunt u deze optie uitschakelen. Alleen beschikbaar voor keuzelijst, statistiekobject, meervoudige keuzelijst en invoerobject.
Schuifpositie behouden Wanneer dit selectievakje en het bijbehorende vakje op de pagina Gebruikersvoorkeuzen, Objecten zijn ingeschakeld, probeert de QlikView de verticale schuifpositie te behouden nadat een selectie is gemaakt in tabelobjecten.
Voorwaarden tonen gebruiken Het werkbladobject wordt getoond of verborgen, afhankelijk van een voorwaardelijke uitdrukking die voortdurend wordt geëvalueerd, bijvoorbeeld op basis van gemaakte selecties, enz. Het werkbladobject wordt alleen verborgen als de voorwaarde false retourneert. De waarde kan worden ingevoerd als berekende formule. Klik op om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen.
Normaal Geef de positie van het object op door de marges Links en Boven en de Breedte en Hoogte van het object in te stellen.
Geminimaliseerd Geef de positie van het geminimaliseerde werkbladobject op door de marges Links en Boven en de Breedte en Hoogte van het geminimaliseerde object in te stellen.
Meer.../Minder...

Opties

Eigenaar Domein en gebruikers-ID van de eigenaar.
Object delen Schakel dit vakje in als u objecten wilt delen met anderen. Als deze selectie wordt ingeschakeld, worden de opties eronder actief.
Delen met Kies Iedereen machtigen of Machtigen per gebruikersnaam.
Gebruikers (domein\gebruikers-ID) Als Machtigen per gebruikersnaam is gekozen, wordt een lijst met toegevoegde gebruikers getoond. Als u gebruikers wilt toevoegen, klikt u op . Er wordt een rij toegevoegd. Markeer de rij om deze te ontgrendelen en bewerk de gebruikersgegevens. Als u gebruikers wilt verwijderen, klikt u op achter elke gebruiker die moet worden verwijderd.