Keuzelijst - AJAX/WebView

Dit is het basisobject op het scherm. De lijst bevat alle mogelijke waarden van een specifiek veld. Een keuzelijst wordt vaak gebruikt om selecties te maken en om de logische verbindingen te onderzoeken.

Een keuzelijst kan ook een cyclische of drilldowngroep bevatten. Als u slechts een enkele waarde in een drilldowngroep (hiërarchische groep) selecteert, wordt automatisch overgestapt op het volgende onderliggende veld in de groep. U gaat weer naar een niveau hoger in de groep door op het pictogram Niveau hoger te klikken in de·titelbalk van de keuzelijst.

Als de keuzelijst een cyclische groep bevat, kunt u naar het volgende veld in de groep gaan door op het pictogram Cyclus op de titelbalk van de keuzelijst te klikken. U kunt ook direct naar een willekeurig veld in de groep gaan door de optie Cyclus-> in het objectmenu van de keuzelijst te kiezen.

Keuzelijst: Menu Object

Het objectmenu kan worden geopend als contextmenu door met de rechtermuisknop op een werkbladobject te klikken of door op het pictogram op de titelbalk van het object te klikken (indien weergegeven).

Welke opdrachten in het menu worden weergegeven, is afhankelijk van of u WebView vanuit QlikView gebruikt of dat u het document in een webbrowser opent. Het menu bevat de volgende opdrachten:

Eigenschappen...

Hiermee opent u het dialoogvenster Eigenschappen voor het actieve werkbladobject.

Opmerkingen

Hiermee kunt u opmerkingen maken en uitwisselen over het huidige object.

Notities en opmerkingen

Zoeken Het venster voor tekst zoeken wordt geopend.
Fuzzy zoeken Hiermee wordt het zoekvak voor tekst geopend in de modus fuzzy zoeken.
Selecteer mogelijke waarden

Alle niet-uitgesloten waarden in het werkbladobject worden geselecteerd.

Uitgesloten waarden selecteren

Alle uitgesloten waarden in het werkbladobject worden geselecteerd.

Alles selecteren

Alle waarden in het werkbladobject worden geselecteerd.

Wissen

Alle huidige selecties in het actieve werkbladobject worden gewist. Klikken op het pictogram op de titelbalk van het object (indien weergegeven) heeft hetzelfde effect.

Selectie in andere velden opheffen

De selecties in alle andere objecten worden gewist, maar de selecties in het huidige actieve werkbladobject blijven geldig.

Vergrendelen

Hiermee worden de geselecteerde waarden in het actieve werkbladobject vergrendeld. (Niet beschikbaar als er geen selecties zijn gemaakt).

Ontgrendelen

Hiermee worden de vergrendelde waarden in het actieve werkbladobject ontgrendeld. (Verschijnt in plaats van Vergrendelen als selecties zijn vergrendeld).

Kopiëren

Hiermee worden geselecteerde werkbladobjecten naar het Klembord gekopieerd. Met deze functie worden uitsluitend werkbladobjecten gekopieerd, geen gegevens of afbeeldingen.

Celwaarde kopiëren naar klembord

Hiermee wordt de geselecteerde celwaarde naar het klembord gekopieerd.

Selecties kopiëren naar klembord Hiermee worden de selecties in de keuzelijst naar het klembord gekopieerd.
Afdrukken...

Hiermee worden een of meer geselecteerde werkbladobjecten in tabelvorm in een ander browservenster geopend. Klikken op het pictogram op de titelbalk van het object (indien weergegeven) heeft hetzelfde effect.

Verzenden naar Excel

Mogelijke waarden (inclusief geselecteerde) worden geëxporteerd naar Microsoft Excel, dat automatisch wordt gestart als het programma nog niet geopend is. De geëxporteerde waarden verschijnen als één kolom in een nieuw Excel-werkblad. Voor deze functionaliteit moet Microsoft Excel 2007 of later op de computer zijn geïnstalleerd. Klikken op het pictogram op de titelbalk van het object (indien weergegeven) heeft hetzelfde effect.

Exporteren...

Het dialoogvenster Opslaan als wordt geopend waarin u het pad, de bestandsnaam en het (tabel)bestandstype voor de geëxporteerde gegevens kunt opgeven.

Verwijderen

Het geselecteerde object wordt van het werkblad verwijderd.

Eigenschappen keuzelijst

U opent het dialoogventer Eigenschappen door Eigenschappen te selecteren in het menu Object . Als de opdracht Eigenschappen gedimd is, beschikt u waarschijnlijk niet over de rechten die nodig zijn om eigenschappen te wijzigen.

Veld Selecteer een veld in de vervolgkeuzelijst.
Klik voor meer informatie op de knop Meer....

Sorteren


Hiermee wordt de sorteervolgorde van de waarden in het object opgegeven. Niet alle sorteeropties zijn beschikbaar voor alle werkbladobjecten.
Als u meer dan één sorteervolgorde opgeeft, is de sorteervolgorde status, uitdrukking, frequentie, numerieke waarde, tekst, volgorde van laden. Status verwijst naar de logische status (geselecteerd, optioneel of uitgesloten).

Primaire sortering

Y-waarde
Hiermee stelt u in dat de dimensiewaarden moeten worden gesorteerd op de numerieke waarde van de y-as. Deze optie is niet beschikbaar voor berekende dimensies.
Frequentie
De veldwaarden worden gesorteerd op frequentie (het aantal exemplaren in de tabel).
Numerieke waarde
De veldwaarden worden gesorteerd op hun numerieke waarde.
Tekst
De veldwaarden worden gesorteerd op alfabetische volgorde.
Volgorde van laden
De veldwaarden worden gesorteerd op volgorde van de eerste laadopdracht.

Secundaire sortering

Frequentie
De veldwaarden worden gesorteerd op frequentie (het aantal exemplaren in de tabel).
Numerieke waarde
De veldwaarden worden gesorteerd op hun numerieke waarde.
Tekst
De veldwaarden worden gesorteerd op alfabetische volgorde.
Volgorde van laden
De veldwaarden worden gesorteerd op volgorde van de eerste laadopdracht.

Sorteren op uitdrukking

De veldwaarden worden gesorteerd volgens de ingevoerde uitdrukking. De waarde kan worden ingevoerd als berekende formule. Klik op om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen.

Geselecteerd altijd zichtbaar

Schakel dit selectievakje in als selecties altijd zichtbaar moeten zijn.

Getal


Elk veld heeft een standaardgetalnotatie die kan worden ingesteld op de pagina Documenteigenschappen: Notaties. Elk veld heeft een standaardgetalnotatie die kan worden ingesteld op de pagina Documenteigenschappen: Getal. Het is echter ook mogelijk een aparte getalnotatie toe te passen op een afzonderlijk object. Deze eigenschappenpagina is van toepassing op het actieve object en bevat de volgende opmaakopties: 

Standaard instellingen opheffen

Selecteer deze optie om de standaard instellingen voor het actieve object op te heffen. Getalnotatie Kies een getalnotatie uit de opties hieronder.
Gemengd
Zowel getallen als tekst. Getallen worden weergegeven in de oorspronkelijke opmaak.
Getal
Numerieke waarden worden weergegeven met het aantal cijfers dat is ingesteld in het veld Precisie.
Integer
Numerieke waarden worden weergegeven als hele getallen.
Vast aan
Numerieke waarden worden weergegeven als decimale waarden met het aantal decimalen dat is ingesteld in het veld Decimalen.
Geld
Waarden worden weergegeven in de notatie die is ingesteld in het veld Opmaakpatroon. De standaardnotatie is de valuta-instelling van Windows.
Datum
Waarden die kunnen worden geïnterpreteerd als datum, worden weergegeven in de notatie die is ingesteld in het veld Opmaakpatroon.
Tijd
Waarden die kunnen worden geïnterpreteerd als tijd, worden weergegeven in de notatie die is ingesteld in het veld Opmaakpatroon.
Tijdsstempel
Waarden die kunnen worden geïnterpreteerd als datum plus tijd, worden weergegeven in de notatie die is ingesteld in het veld Opmaakpatroon.
Interval
De tijd wordt weergegeven als sequentiële tijdincrementen (als notatie = mm wordt de waarde bijvoorbeeld weergegeven als het aantal verstreken minuten sinds het begin van de kalender ( 1899:12:30:24:00).

Opmaakpatroon

De opmaakcode die de verdere notatie van het veld weergeeft. Met ISO stelt u de notatie volgens de ISO-standaard in. Deze optie is alleen geldig voor Datum, Tijd, Tijdsstempel en Interval. Met Sys stelt u de notatie volgens de systeeminstellingen in.

Precisie

Het aantal cijfers dat wordt weergegeven.

Decimalen

Stelt het aantal decimalen in.

Scheidingsteken voor decimalen

Stelt het symbool voor de scheidingstekens voor decimalen in.

Scheidingsteken voor duizendtallen

Stelt het symbool voor de scheidingstekens voor duizendtallen in.

In procenten

De notatie wordt als percentage getoond in plaats van absolute getallen. De instelling is alleen beschikbaar in combinatie met Getallen, Geheel getal en Vast aan.

Voorbeeld

Een voorbeeld van de ingestelde opmaakcode wordt weergegeven.

Uitgesloten waarden verbergen

Met deze optie bepaalt u of de uitgesloten waarden van het veld wel of niet moeten worden weergegeven. Uitgesloten waarden worden tevens niet-selecteerbaar.

Vergrendeld veld opheffen Als u deze optie inschakelt, kunnen selecties worden gemaakt in het werkbladobject, ook als dit is vergrendeld. Het werkbladobject blijft vergrendeld voor selecties die elders in het document worden gemaakt.
Frequentie tonen

Hier geeft u aan of de frequentie van een veldwaarde wel of niet moet worden getoond. Frequentie betekent het aantal selecteerbare combinaties waarin de waarde voorkomt. Deze optie is niet beschikbaar voor berekende velden.


In procenten
Hier geeft u aan of de frequentie moet worden getoond in absolute aantallen of in precentages van het totale aantal gegevens.

Uitdrukkingen

Als u een uitdrukking wilt toevoegen, klikt u op Kies een uitdrukking in de lijst. Alleen waarden tonen die accumuleren tot:Als deze optie is geselecteerd, worden alle rijen tot aan de huidige rij geaccumuleerd en wordt het resultaat vergeleken met de waarde die is ingesteld in de optie. De optie verplaatst u de items in de lijst. Met het pictogram verwijdert u items uit de lijst. De waarde kan worden ingevoerd als berekende formule. Klik op om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen. Klik op om het dialoogvenster Uitdrukkingsinstellingen te openen.

Activeren

Schakel deze optie in om de geselecteerde uitdrukking te activeren. Als de optie niet is ingeschakeld, wordt de uitdrukking niet gebruikt.

Voorwaardelijk

De kolom wordt getoond of verborgen, afhankelijk van een voorwaardelijke uitdrukking, die telkens als het object wordt getekend, wordt gecontroleerd. De waarde kan worden ingevoerd als berekende formule.

Uitdrukking

Voer de uitdrukking in die moet worden weergegeven. De waarde kan worden ingevoerd als berekende formule. Klik op om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen.

Gegevens (numeriek)

Hiermee stelt u de uitlijning voor numerieke gegevens in op Links, Gecentreerd of Rechts.

Gegevens (tekst)

Hiermee stelt u de uitlijning voor tekstgegevens in op Links, Gecentreerd of Rechts.

Representatie

Kies een representatie in de keuzelijst. Afhankelijk van de gekozen representatie worden andere instellingen weergegeven.

Tekst
Geen andere instellingen.

Afbeelding
Als u Afbeelding selecteert, kunt u Afbeelding uitrekken instellen:
Niet uitrekken
Hiermee wordt de afbeelding zonder uitrekken weergegeven. Hiermee wordt de afbeelding zonder uitrekken weergegeven. Hierdoor kunnen delen van de afbeelding onzichtbaar blijven of kan slechts een gedeelte van het object worden opgevuld.
Opvullen
De afbeelding wordt uitgerekt om het objectgebied op te vullen, zonder dat er rekening wordt gehouden met de hoogte/breedteverhouding van de afbeelding.
Hoogte/breedteverhouding behouden
De afbeelding wordt zo veel mogelijk uitgerekt om het objectgebied op te vullen, waarbij de correcte hoogte/breedteverhouding van de afbeelding behouden blijft.
Vullen met behoud van hoogte/breedte
De afbeelding wordt uitgerekt om het objectgebied aan beide kanten op te vullen, waarbij de hoogte/breedteverhouding van de afbeelding behouden blijft.

Meter
Er zijn verschillende meterstijlen beschikbaar. De metergrafiek wordt getoond in de beschikbare tabelcel. Instellingen voor de verschillende metervormen:
Min
De minimumwaarde van de meter. De waarde kan worden ingevoerd als berekende formule. Klik op om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen.
Max
De maximumwaarde van de meter. De waarde kan worden ingevoerd als berekende formule. Klik op om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen.

Mini-grafiek
Als u deze optie selecteert, geeft QlikView de uitdrukkingswaarde weer in een minidiagram waarbij de uitdrukking wordt geaggregeerd over een extra dimensie. De grafiek wordt getoond in de beschikbare tabelcel. De dimensie van de minigrafiek kan worden gedefinieerd, alsmede visuele instellingen.
Instellingen voor de minigrafiek:
Veld
Kies het veld waarvoor de uitdrukking moet worden getekend.
Mode
Stel het minidiagram in als sparklijnen, lijnen, stippen, staven of whiskers.

Opmerking: De minigrafiek wordt niet weergegeven bij het exporteren naar Excel!


Eigenschappen keuzelijst: Presentatie

Presentatie

Selectiestijl Hiermee kunt u de selectiestijl voor het document instellen. Maak een keuze uit de beschikbare alternatieven in de vervolgkeuzelijst. Als u <Gebruikersstandaard> kiest, wordt het document altijd geopend met de selectiestijl die door de gebruiker is ingesteld bij Gebruikersvoorkeuren op de computer waarop het document wordt geopend.

Representatie

Tekst
Als u deze optie selecteert, worden de veldwaarden altijd als tekst geïnterpreteerd en weergegeven.

Afbeelding
Als u deze optie selecteert, probeert QlikView elke veldwaarde te interpreteren als een referentie naar een afbeelding. Deze referentie kan een pad naar een afbeeldingsbestand op schijf zijn (bijvoorbeeld C:\Foto1.png) of in het qvw-document zelf (bijvoorbeeld qmem://<Naam>/<Peter>). Als de veldwaarde niet kan worden geïnterpreteerd als een geldige verwijzing naar een afbeelding, wordt de waarde zelf weergegeven. Klik op om de pop-up Instellingen afbeelding te openen.

Pop-up Afbeeldingsinstellingen

Afbeelding uitrekken
Niet uitrekken 
Hiermee wordt de afbeelding zonder uitrekken weergegeven. Hiermee wordt de afbeelding zonder uitrekken weergegeven. Hierdoor kunnen delen van de afbeelding onzichtbaar blijven of kan slechts een gedeelte van het object worden opgevuld.
Opvullen 
De afbeelding wordt uitgerekt om het objectgebied op te vullen, zonder dat er rekening wordt gehouden met de hoogte/breedteverhouding van de afbeelding.
Hoogte/breedteverhouding behouden 
De afbeelding wordt zo veel mogelijk uitgerekt om het objectgebied op te vullen, waarbij de correcte hoogte/breedteverhouding van de afbeelding behouden blijft.
Vullen met behoud van hoogte/breedte 
De afbeelding wordt uitgerekt om het objectgebied aan beide kanten op te vullen, waarbij de hoogte/breedteverhouding van de afbeelding behouden blijft.

Tekst verbergen als afbeelding ontbreekt
Er wordt geen tekst weergegeven als de afbeeldingsreferentie in QlikView niet kan worden geïnterpreteerd.


Info als afbeelding
Als u deze optie selecteert, wordt in QlikView de afbeeldingsinformatie weergegeven die via info load/select in het script aan de veldwaarde is gekoppeld. Als er geen afbeelding beschikbaar is voor de veldwaarde, wordt de waarde zelf weergegeven, tenzij de optie Tekst verbergen als afbeelding ontbreekt is ingeschakeld.

Tekst uitlijnenHier stelt u de uitlijning van de tekstveldwaarden in de keuzelijst in.
Getallen uitlijnenHier stelt u de uitlijning van de numerieke veldwaarden in de keuzelijst in.
Automatische kolommen

Het aantal kolommen wordt automatisch geselecteerd.

Vast aantal kolommenAls meerdere kolommen zijn toegestaan, geeft u het aantal kolommen in het invoerveld op of sleept u de schuifregelaar naar het gewenste aantal.
AchtergrondkleurHiermee wordt de achtergrond ingesteld op een kleur, een effen kleur of een kleurverloop. Klik op om de kleur te kiezen.
Achtergrondafbeelding

Hiermee stelt u een afbeelding als achtergrond in. Klik op om naar een afbeelding te bladeren. Klik op om de pop-up Afbeelding te openen.

Meer.../Minder...

Algemeen

Als TreeView tonen

Hiermee toont u de keuzelijst als boomstructuur. Dit besturingselement is alleen relevant als het veld de padrepresentatie bevat van knooppunten in een hiërarchie. Een dergelijk veld kan worden gegenereerd met de parameter Path van de prefix Hierarchy.

Met scheidingsteken

Hiermee stelt u het teken in dat moet worden geïnterpreteerd als scheidingsteken in het pad dat wordt gebruikt voor de Boomstructuur.

Zoekmethode

Standaard zoekmodus

Hier kunt u de standaard zoekmethode kiezen voor een tekstzoekopdracht: Jokerteken, Fuzzy, Normaal of Associatief.

Opmerking:

Geassocieerd is alleen voor keuzelijsten beschikbaar als zoekmodus.

Uitgesloten waarden in zoekopdracht betrekken

In de vervolgkeuzelijst kunt u kiezen tussen Ja, Nee en <standaard gebruiken>, waarmee de standaardinstelling wordt toegepast die is opgegeven onder Gebruikersvoorkeuren, Algemeen.

Horizontale schuifbalk weglaten

Schakel deze optie in om de horizontale schuifbalk weg te laten die normaal gesproken wordt weergegeven wanneer veldwaarden te breed zijn voor de opgegeven breedte van de keuzelijst. In plaats daarvan worden veldwaarden waar nodig afgekapt.

Sorteren op kolom

In werkbladobjecten met meer dan één kolom worden waarden per rij weergegeven in de opgegeven sorteervolgorde. Met de optie Sorteren op kolom worden de waarden per kolom weergegeven.

Celranden

Hiermee worden de celwaarden door horizontale lijnen van elkaar gescheiden, zoals bij rijen van een tabel. Celranden wordt automatisch geactiveerd als de optie Celtekst met terugloop is ingeschakeld, maar moet vervolgens mogelijk worden gedeactiveerd.

Celtekst met terugloop

Als deze optie is ingeschakeld, wordt de inhoud van een cel in meer dan één rij weergegeven.

Celrijen

Stel het aantal celrijen in.

Alle waarden afdrukken

Gewoonlijk worden er alleen mogelijke waarden in keuzelijsten afgedrukt. Als u deze optie inschakelt, worden alle waarden (ook de uitgesloten waarden) afgedrukt.

Afdrukken volgens lay-out

Als u deze optie inschakelt, wordt de keuzelijst afgedrukt zoals deze op het scherm wordt weergegeven, dus met dezelfde meervoudige kolommen en selectiekleurcode van cellen, enzovoort. Dit kan bijvoorbeeld nuttig zijn bij het opnemen van keuzelijsten in rapporten.

Null-symbool

Het symbool dat u hier invoert, wordt gebruikt voor de weergave van null-waarden (leeg) in het object.

Ontbrekend symbool

Het symbool dat u hier invoert, wordt gebruikt voor de weergave van ontbrekende waarden in het object.

Stijl

Tekst

Stel het lettertype in door te klikken op .

Lettertype titelbalk

Stel het lettertype voor de titelbalk in door te klikken op .

Actieve titelbalk

Klik voor het instellen van de achtergrondkleur voor de actieve titelbalk op . Stel de tekstkleur in door te klikken op .

Niet-actieve titelbalk

Klik voor het instellen van de achtergrondkleur voor de niet-actieve titelbalk op . Stel de tekstkleur in door te klikken op .

Randen gebruiken

Als u deze optie inschakelt, kunt u een rand om het object maken. Klik op om de kleur van de rand in te stellen.

Randbreedte

Geef de breedte van de rand van het invoerveld op of sleep de schuifregelaar om de gewenste breedte in te stellen. De breedte wordt opgegeven in pixels.

Afgeronde hoeken

Klik op om de pop-up Afgeronde hoeken te openen.

Opmerking:

Afgeronde hoeken is alleen beschikbaar als u Geavanceerd als Opmaakmodus hebt geselecteerd in Documenteigenschappen: Algemeen.

Pop-up Afgeronde hoeken

Selecteer

Vast

of

Relatief

voor de afgeronde hoeken en geef aan welke hoeken moeten worden afgerond. Selecteer tevens

Hoekigheid

door een waarde in te voeren. 

Schuifbalkbreedte

Geef de breedte van de rand van het invoerveld op of sleep de schuifregelaar om de gewenste breedte in te stellen. De breedte wordt opgegeven in pixels. Deze instelling wordt toegepast op de breedte en de relatieve grootte van de schuifbalksymbolen.

 

Eigenschappen keuzelijst: Titelbalk

Titelbalk

LabelIn het tekstvak kunt u een titel invoeren die op de titelbalk van het object wordt weergegeven. Als geen Label is ingesteld, wordt de naam van het veld gebruikt als Titelbalk tonen is geselecteerd. De waarde kan worden ingevoerd als berekende formule. Klik op om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen.
Titelbalk tonenAls deze optie is ingeschakeld, wordt aan de bovenkant van elk object een titelbalk weergegeven. De titelbalk is standaard ingeschakeld bij keuzelijsten en andere objecten met een vak, en uitgeschakeld bij knoppen, tekstobjecten en lijnen/pijlen.
Uitlijning titelbalkLinks/Centreren/Rechts
Titelbalk met meerdere regels (tekstterugloop)Als deze optie is ingeschakeld, wordt de tekst weergegeven op twee of meer regels.
Aantal rijenAls meerdere regels zijn toegestaan voor de titelbalk, geeft u het aantal rijen in het invoerveld op of sleept u de schuifregelaar naar het gewenste aantal.
Uitlijning titelbalkBoven/Centreren/Onder
Meer.../Minder...

Pictogrammen in titelbalk

Mogelijk zijn niet alle opties beschikbaar voor alle objecten.

Menu

Het objectmenu wordt geopend.

Wissen

Alle huidige selecties in het actieve werkbladobject worden gewist.

Afdrukken

Hiermee worden een of meer geselecteerde werkbladobjecten in tabelvorm in een ander browservenster geopend. Deze instelling werkt niet bij sommige clients!

Gegevens kopiëren

Hiermee selecteert u de mogelijke waarden in het opgegeven veld. Deze instelling werkt niet bij sommige clients!

Afbeelding naar Klembord kopiëren

Hiermee kopieert u een afbeelding van het werkbladobject naar het Klembord. Deze instelling werkt niet bij sommige clients!

Verzenden naar Excel

Mogelijke waarden (inclusief geselecteerde) worden geëxporteerd naar Microsoft Excel, dat automatisch wordt gestart als het programma nog niet geopend is. De geëxporteerde waarden verschijnen als één kolom in een nieuw Excel-werkblad. Voor deze functionaliteit moet Microsoft Excel 2007 of later op de computer zijn geïnstalleerd. Deze instelling werkt niet bij sommige clients!

Minimaliseren toestaan

Als deze optie is ingeschakeld, wordt een pictogram voor minimaliseren weergegeven in de venstertitelbalk van het werkbladobject, op voorwaarde dat het object geminimaliseerd kan worden. Ook kan het object worden geminimaliseerd door op de titelbalk te dubbelklikken.

Automatisch minimaliseren

Deze optie is beschikbaar als Minimaliseren toestaan is ingeschakeld. Wanneer Automatisch minimaliseren is ingeschakeld voor diverse objecten op hetzelfde werkblad, worden ze telkens allemaal op één na automatisch geminimaliseerd. Dit is bijvoorbeeld nuttig als u verschillende grafieken in hetzelfde werkbladgebied afwisselend wilt weergeven.

Maximaliseren toestaan

Als deze optie is ingeschakeld, wordt een pictogram voor maximaliseren weergegeven in de venstertitelbalk van het werkbladobject, op voorwaarde dat het object gemaximaliseerd kan worden. Ook kan het object worden gemaximaliseerd door op de titelbalk te dubbelklikken. Als zowel Minimaliseren toestaan als Maximaliseren toestaan zijn ingeschakeld, wordt bij dubbelklikken het object geminimaliseerd.

Help-tekst

Hier kunt u een Help-tekst invoeren voor weergave in een pop-upvenster. Deze optie is niet beschikbaar op documentniveau. De waarde kan worden ingevoerd als berekende formule. Klik op om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen.
U kunt bijvoorbeeld een omschrijving invoeren van het werkbladobject. Een Help-pictogram wordt toegevoegd aan de venstertitelbalk van het object. Wanneer de muisaanwijzer over het pictogram beweegt, wordt de tekst in een pop-upvenster weergegeven.

Snelle wijziging door typen

Hier kunt u overschakelen tussen grafiektypen inschakelen. Niet beschikbaar voor alle objecten. Klik op om de pop-up te openen.

Pop-up Snelle type-instellingen

Schakel de selectievakjes in voor de grafiektypen waartussen u wilt schakelen met snelle typewijziging.

Eigenschappen keuzelijst: Opties

Opties

Mogelijk zijn niet alle opties beschikbaar voor alle objecten.

Alleen-lezenDe grafiek wordt alleen-lezen. Dit betekent dat u geen selecties kunt maken door met de muis te klikken of te slepen in de grafiek.
Positie/grootte wijzigen toestaanAls deze optie is uitgeschakeld, kan niet langer de positie of de grootte van een werkbladobject worden gewijzigd.
Kopiëren/klonen toestaanAls deze optie is uitgeschakeld, kan niet langer een kopie van het werkbladobject worden gemaakt. Deze instelling is wellicht niet voor alle clients mogelijk.
Objectomvang in gegevensIn principe worden de randen van alle tabelobjecten in QlikView verkleind als de tabel door bepaalde selecties kleiner wordt dan de ruimte die eraan toegewezen is. Als u deze optie uitschakelt, wordt deze automatische formaataanpassing uitgeschakeld en wordt de overtollige ruimte leeg gelaten.
Info in titelbalk tonen toestaanWanneer de functie Info in gebruik is, wordt een infopictogram weergegeven in de venstertitelbalk wanneer aan een veldwaarde informatie is gekoppeld. Als u geen infopictogram wilt weergeven in de titelbalk, kunt u deze optie uitschakelen. Alleen beschikbaar voor keuzelijst, statistiekobject, meervoudige keuzelijst en invoerobject.
Schuifpositie behoudenWanneer dit selectievakje en het bijbehorende vakje op de pagina Gebruikersvoorkeuzen, Objecten zijn ingeschakeld, probeert de QlikView de verticale schuifpositie te behouden nadat een selectie is gemaakt in tabelobjecten.
Voorwaarden tonen gebruikenHet werkbladobject wordt getoond of verborgen, afhankelijk van een voorwaardelijke uitdrukking die voortdurend wordt geëvalueerd, bijvoorbeeld op basis van gemaakte selecties, enz. Het werkbladobject wordt alleen verborgen als de voorwaarde false retourneert. De waarde kan worden ingevoerd als berekende formule. Klik op om het dialoogvenster Uitdrukking bewerken te openen.
NormaalGeef de positie van het object op door de marges Links en Boven en de Breedte en Hoogte van het object in te stellen.
GeminimaliseerdGeef de positie van het geminimaliseerde werkbladobject op door de marges Links en Boven en de Breedte en Hoogte van het geminimaliseerde object in te stellen.
Meer.../Minder...

Opties

EigenaarDomein en gebruikers-ID van de eigenaar.
Object delenSchakel dit vakje in als u objecten wilt delen met anderen. Als deze selectie wordt ingeschakeld, worden de opties eronder actief.
Delen metKies Iedereen machtigen of Machtigen per gebruikersnaam.
Gebruikers (domein\gebruikers-ID) Als Machtigen per gebruikersnaam is gekozen, wordt een lijst met toegevoegde gebruikers getoond. Als u gebruikers wilt toevoegen, klikt u op . Er wordt een rij toegevoegd. Markeer de rij om deze te ontgrendelen en bewerk de gebruikersgegevens. Als u gebruikers wilt verwijderen, klikt u op achter elke gebruiker die moet worden verwijderd.