Voorbereidingen voor AJAX op kleine apparaten

Verbinding maken met het QlikView-document

Alle QlikView-documenten die beschikbaar zijn voor u kunnen worden geselecteerd vanuit QlikView AccessPoint. De verbinding met QlikView AccessPoint wordt tot stand gebracht door http://localhost/qlikview/index.htm te typen in de webbrowser.

Instellingen in QlikView AccessPoint

Stel de geprefereerde mobiele versie in op de startpagina van QlikView AccessPoint:

Versie voor kleine apparaten Geeft het QlikView-document weer in een opmaak waarbij objecten automatisch opnieuw worden ontworpen voor weergave op kleine apparaten.
Volledige webbrowserversie Geeft het QlikView-document weer in de opmaak van de oorspronkelijke toepassing.

Selecteer deze optie tevens als de instelling moet worden opgeslagen voor het apparaat. De instelling kan later worden bewerkt door Favorieten en profielen te selecteren in de rechterbovenhoek van de startpagina van QlikView AccessPoint, op het tabblad Profiel.

Het is mogelijk op elk gewenst moment over te schakelen tussen de verschillende opmaken als het QlikView-document is geopend.

Een snelkoppeling maken op het startscherm

Wanneer het QlikView-document is geopend, is het mogelijk om een snelkoppeling naar een document te maken vanaf het startscherm. Hiermee wordt de werkruimte voor het QlikView-venster gemaximaliseerd omdat het adresveld van de browser niet wordt weergegeven. Nadat u de snelkoppeling hebt gemaakt, tikt u op het pictogram om de toepassing opnieuw te starten.

Opmerking: Deze beschrijving is alleen van toepassing bij gebruik van een iPad of een iPhone.