Ga naar hoofdinhoud

Acties

Op deze pagina kunnen acties worden ingesteld voor bepaalde objecten:

  • knoppen
  • tekstobjecten
  • meters
  • lijn/pijl-objecten

Voorbeelden van acties zijn het starten van een externe toepassing of het exporteren van gegevens uit QlikView.

Toevoegen Hiermee wordt het dialoogvenster Actie toevoegen geopend waarin de acties voor het object worden gekozen. Kies het type actie in de lijsten. Welke parameters worden weergegeven op de pagina Acties, is afhankelijk van de gekozen actie. De acties worden uitgevoerd in de volgorde waarin ze in de lijst staan. Acties worden vervolgens door afzonderlijke threads afgehandeld en worden ook gestart als de vorige opdracht nog niet is voltooid. Hierdoor is het mogelijk dat acties in een andere volgorde worden voltooid dan de volgorde waarin ze zijn gestart.
Verwijderen Hiermee verwijdert u de actie van het object.
Naar boven Hiermee wordt de geselecteerde actie naar boven verschoven in de lijst met acties.
Alternatieve status Hiermee wordt de status ingesteld waarnaar de actie verwijst. Deze instelling is alleen relevant voor acties die betrekking hebben op selecties of bladwijzers.